AMFO 2017

AMFO 2017
regionálna súťaž a výstava amatérskej fotografie pre autorov z Košíc a jeho okolia

Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria pripravilo aj v tomto roku výstavu a súťaž AMFO 2017 určenú neprofesionálnym fotografom z Košíc a jeho okolia. O tom, že fotografia môže byť originálna a ponúknuť nevšedný pohľad na veci všedné sa presvedčia návštevníci Verejnej knižnice J. Bocatia na Hviezdoslavovej 5 v Košiciach, ktorá poskytla priestor na vystavenie tých najúspešnejších ocenených fotografií. Vo vestibule  knižnice tak bude možnosť od 21. apríla do 4. mája pozrieť si 36 diel od 21 autorov. Tematika  je rôznorodá. Nechýbajú námety krajiny, architektúry, portrétu, makrozábery, zátišie ale aj živá fotografia.

Do regionálneho kola súťaže sa zapojilo spolu 55 autorov z Košíc a z okresu Košice-okolie z 309 čierno-bielymi a farebnými fotografiami a 7 multimediálnymi prezentáciami. Odborná porota v zložení : Ing. Igor Šimko, Mgr. Renáta Markovičová a Mgr. art Barbora Čisáriková to nemala ľahké. Fotografie sa hodnotili podľa vekovej kategórie autorov do 16 rokov,  od 16 do 21  a nad 21 rokov. Hodnotila sa originalita, nápaditosť, kreativita, kvalita výtvarného jazyka a v neposlednom rade aj kvalita finálneho prevedenia.

Vyhodnotenie a odovzdanie ocenení regionálnej súťaže AMFO sa uskutoční dňa 26.4. o 17.30 taktiež v priestoroch knižnice. Predchádzať mu bude rozborový seminár, ktorého cieľom je rozvíjanie umeleckého a odborného rastu tvorcov. V rámci neho budú premietnuté aj multimediálne prezentácie autorov a tiež prezentácia ocenených prác a postupujúcich do krajského kola súťaže. To sa uskutoční tento rok v Spišskej Novej Vsi začiatkom júna. Najlepšie diela budú reprezentovať košický kraj na celoštátnej súťaži AMFO 2017 v Nitre.

Mgr. Helga Tomondyová
Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria

Ocenenia

AMFO 2017 v Košiciach má už svojich víťazov

Verejná knižnica J. Bocatia v Košiciach bola dňa 26. apríla miestom stretnutia priaznivcov umeleckej fotografie z Košíc a z okresu Košice-okolie, ktorí sa zapojili do regionálneho kola súťaže amatérskej fotografie AMFO 2017.

Takmer 60 návštevníkov podujatia od tých najmladších, cez početne zastúpenú mládež až po dôchodkový vek, si prišlo na rozborový seminár vypočuť názor na svoje fotografie od členov odbornej poroty Ing. Igora Šimka a Mgr. Renáty Markovičovej. Nešetrilo sa pochvalou, ale odzneli aj kritické pripomienky, ktoré boli myslené v dobrom a mali by pomôcť autorom posunúť sa vo svojej tvorbe na kvalitatívne vyššiu úroveň. V rámci podujatia si návštevníci mali možnosť pozrieť aj sedem súťažných multimediálnych prezentácií s rôznou tematikou. Premietnuté boli aj vybrané fotografie účastníkov, ktoré odborná porota  odporučila do krajského kola súťaže. Ocenené diela si návštevníci knižnice môžu pozrieť vo vestibule knižnice do 4. mája.

Za organizátora podujatia, ktorým bolo Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria, odovzdala na záver Mgr. Helga Tomondyová spolu s členmi poroty ocenenia najúspešnejším autorom.

Podujatie sa nieslo v duchu príjemnej priateľskej a tvorivej atmosféry.

Najlepšie diela budú reprezentovať košický kraj na krajskej súťaži v Spišskej Novej Vsi a na celoštátnej súťaži AMFO 2017 v Nitre.

Mgr. Helga Tomondyová
Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria