Metodika folklóru

Pokračujeme v sérií vzdelávacích aktivít v oblasti ľudového tanca. Najbližšie, 8.4.2017. sa opäť stretneme s lektorkou Ritou Furik, ktorá nám porozpráva o krojoch a javiskovej úprave vzhľadu tanečníkov. Podmienkou účasti na školiacich aktivitách je zaslanie záväznej prihlášky do 4. apríla 2017, a uhradenie účastníckeho poplatku vo výške 10 €.

Stretneme sa o 10:00 v Košiciach na Kukučínovej 2, v Kasárni Kulturpark v budove Bravo na 3. poschodí.

Prihláška