Tancuj,tancuj…

Výsledky súťaže

Krajská postupová súťaž a prehliadka choreografií folklórnych kolektívov

Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria (KCÚBaR), kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, je organizátorom krajskej  postupovej súťaže a prehliadky choreografií folklórnych kolektívov, ktorej vyhlasovateľom a odborným garantom je Národné osvetové centrum v Bratislave z poverenia Ministerstva kultúry SR. Súťažná prehliadka je podujatím neprofesionálnych folklórnych kolektívov zaoberajúcich sa interpretáciou tradičnej ľudovej kultúry Slovenska a oblastí historicky obývaných Slovákmi, čerpajúcich folklórny materiál z územia Slovenskej republiky.

Cieľom súťaže je vytvárať priestor na prezentáciu tvorby v neprofesionálnych folklórnych kolektívoch, podporovať rozvoj folklórnych kolektívov, zvyšovať ich umeleckú úroveň, popularizovať výchovu ľudovým umením, poukazovať na význam tradičnej ľudovej kultúry v kultúrnom dianí, viesť mládež a verejnosť k poznávaniu tradičnej ľudovej kultúry.

Krajská súťažná prehliadka sa koná 9. septembra 2017 od 13.30 hod. v obci Kechnec. Zúčastní sa takmer 250 účinkujúcich z 9 folklórnych kolektívov z Košického kraja: Folklórny klub Omladina (Košice), FS Hornád (Košice), FS Pristaše (Košice), MFS Želiezko (Košice), FS Ilosvai (Veľká Ida), FS Borostyán (Rožňava), FS Krompašan (Krompachy), FS Jurošík (Michalovce) a FSk Parchovianka (Parchovany), ktoré sa predstavia s 11 súťažnými číslami.

Víťazi krajského kola postupujú na celoslovenské kolo súťažnej prehliadky, ktorá sa bude konať 11. – 12. novembra 2017 v Liptovskom Mikuláši.

Sprievodným programom podujatia bude škola tanca s tanečnými lektormi a živou ľudovou hudbou, účastníci si osvoja svoje tanečné schopnosti a naučia sa nové tance z územia Slovenska.

Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.  

Súťažná prehliadka je súčasťou Putovného festivalu údolia Bodvy a Rodohoria, folklórneho festivalu určeného prevažne na prezentáciu domácich kultúrnych aktérov a folklórnych kolektívov z blízkeho okolia.

Tešíme sa na Vašu návštevu!