NA TEJ LÚKE, NA ZELENEJ

Regionálna postupová súťaž a prehliadka detských folklórnych súborov

Súťažná prehliadka je podujatím detských folklórnych súborov zaoberajúcich sa interpretáciou tradičnej ľudovej kultúry Slovenska a oblastí historicky obývaných Slovákmi, čerpajúcich folklórny materiál z územia Slovenskej republiky.
Hlavným cieľom je podporiť rozvoj detských folklórnych súborov, zvyšovať ich umeleckú úroveň, popularizovať výchovu ľudovým umením a poukazovať na jej význam v komplexnej výchove, viesť deti k poznávaniu tradičnej ľudovej kultúry Slovenska a oblastí historicky obývaných Slovákmi.
Súťažná prehliadka sa koná 05. apríla 2017 o 11.00 hod. v Kasárňach KULTURPARK na Kukučínovej 2. v Košiciach, v budove Alfa. Víťazi regionálneho kola postupujú na krajské kolo súťažnej prehliadky, ktorá sa bude konať 13. mája 2017 v kultúrnom dome obce Buzica.

Propozície

Prihlášky

Vyhodnotenie