Propozície, prihlášky a výsledky

Zapojte sa do súťaží v roku 2019 organizované Hvezdárňou a planetáriom Medzev, pracovisko KCÚBaR

1. Staň sa požiarnikom VIII. – literárna a výtvarná súťaž /dve súťaže/

Práce doručiť do: 15.2.2019 – obe súťaže (propozície)

2. Staň sa ilustrátorom VIII.- literárno-výtvarná súťaž

Práce doručiť do: 10.5.2019 (propozície)

3. Vesmír očami detí XXXIV. – výtvarná súťaž

Práce doručiť do: 8.3.2019 (propozície)

4. Čo vieš o hviezdach? 29. ročník – vedomostná astronomická súťaž

Prihlásiť sa do 7. 3. 2019, súťaž prebehne: 14.3.2019 od 9:00 h (propozície)

Hvezdáreň a planetárium Medzev, Štóska 174, 044 25 Medzev

Kontakt: 055/466 36 75, 0917 178 276, olga.ballaschova@kcubar.sk


2018

Čo vieš o hviezdach?

(informácie, výsledky)

Literárna súťaž hasiči

(informácievýsledky)

Staň sa požiarnikom VII.

(informácie, výsledky)

Staň sa ilustrátorom VII.

(informácieVýsledky)

Vesmír očami detí

(informácie, výsledky)

REC-PLAY / CINEAMA 2018

(prihláška, propozície, Výsledky)

AMFO 2018

(prihláška, propozície, štítkyVýsledky)

KOŠICKÁ PALETA 2018 – krajská súťaž a výstava

(prihláška-kategória A-D, prihláška-kategória E, propozície, štítkyOcenenia)