Obce a mestá

Územná pôsobnosť kultúrnych zariadení pre osvetovú činnosť

v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK

Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria, Moldava nad Bodvou

 

Kultúrne centrum Abova, Bidovce

  • Bačkovík, Belža, Beniakovce, Bidovce, Blažice, Bočiar, Bohdanovce, Boliarov, Budimír, Bunetice, Družstevná pri Hornáde, Ďurďošík, Ďurkov, Čakanovce, Čaňa, Čižatice, Geča, Gyňov, Haniska, Herľany, Hrašovík, Chrastné, Kalša, Kecerovce, Kecerovský Lipovec, Kostoľany nad Hornádom, Košická Belá, Košická Polianka, Košický Klečenov, Kokšov Bakša, Košické Oľšany, Kráľovce, Kysak, Malá Lodina, Mudrovce, Nižná Hutka, Nižná Kamenica, Nižná Myšľa, Nižná čaj, Nová Polhora, Nový Salaš, Obišovce, Olšovany, Opátka, Opiná, Ploské, Rankovce, Rákoš, Rozhanovce, Ruskov, Sady nad Torysou, Skároš, Slanec, Slančík, Slanská Huta, Slanské Nové Mesto, Sokoľ, Sokoľany, Svinica, Trebejov, Trsťany, Trstené pri Hornáde, Vajkovce, Valaliky, Veľká Lodina, Vtáčkovce, Vyšná Hutka, Vyšná Kamenica, Vyšná Myšľa, Vyšný Čaj, Ždaňa.“

Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia, Kráľovský Chlmec

  • Bačka, Beša, Biel, Boľ, Borša, Boťany, Budince, Čičarovce, Čierna, Čierna nad Tisou, Čierne Pole, Dobrá, Drahňov, Ižkovce, Kapušianske Kľačany, Klin nad Bodrogom, Kráľovský Chlmec, Krišovská Liesková, Ladmovce, Leles, Maťovské Vojkovce, Malé Raškovce, Malé Trakany, Malý Horeš, Malý Kamenec, Oborín, Poľany, Pribeník, Ptrukša, Rad, Ruská, Svätá Mária, Svätuše, Svinice, Soľnička, Somotor, Strážne, Streda nad Bodrogom, Veľké Kapušany, Veľké Raškovce, Veľké Slemence, Veľké Trakany, Veľký Horeš, Veľký Kamenec, Viničky, Vojany, Vojka, Zatín, Zemplín.

 

Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína, Trebišov

  • Bačkov, Bara, Brehov, Brezina, Byšta, Cejkov, Čelovce, Čerhov, Černochov, Dargov, Dvorianky, Egreš, Hraň, Hrčeľ, Hriadky, Kašov, Kazimír, Kožuchov, Kravany, Kuzmice, Kysta, Lastovce, Luhyňa, Malá Tŕňa, Malé Ozorovce, Michaľany, Nižný Žipov, Novosad, Nový Ruskov, Parchovany, Plechotice, Sečovce, Sirník, Slivník, Slovenské Nové Mesto, Stanča, Stankovce, Trebišov, Trnávka, Veľaty, Veľká Tŕňa, Veľké Ozorovce, Višňov, Vojčice, Zbehňov, Zemplínska Nová Ves, Zemplínska Teplica, Zemplínske Hradište, Zemplínske Jastrabie, Zemplínsky Branč

 

Gemerské osvetové stredisko, Rožňava

  • Ardovo, Betliar, Bohúňovo, Bôrka, Brdárka, Bretka, Brzotín, Čierna Lehota, Čoltovo, Čučma, Dedinky, Dlhá Ves, Dobšiná, Drnava, Gemerská Hôrka, Gemerská Panica, Gemerská Poloma, Gočaltovo, Gočovo, Hanková, Henckovce, Honce, Hrhov, Hrušov, Jablonov nad Turňou, Jovice, Kečovo, Kobeliarovo, Koceľovce, Kováčová, Krásnohorská Dlhá Lúka, Krásnohorské Podhradie, Kružná, Kunova Teplica, Lipovník, Lúčka, Markuška, Meliata, Nižná Slaná, Ochtiná, Pača, Pašková, Petrovo, Plešivec, Rakovnica, Rejdová, Rochovce, Roštár, Rozložná, Rožňava, Rožňavské Bystré, Rudná, Silica, Silická Brezová, Silická Jablonica, Slavec, Slavoška, Slavošovce, Stratená, Štítnik, Vlachovo, Vyšná Slaná,

 

Spišské osvetové stredisko,  Spišská Nová Ves

  • SPIŠSKÁ NOVÁ VES: Arnutovce, Betlanovce, Bystrany, Danišovce, Harichovce, Hincovce, Hnilčík, Hnilec, Hrabušice, Chrasť nad Hornádom, Iliašovce, Jamník, Kaľava, Kolinovce, Krompachy, Letanovce, Lieskovany, Markušovce, Matejovce nad Hornádom, Mlynky, Odorín, Olcnava, Oľšavka, Poráč, Rudňany, Slatvina, Slovinky, Smižany, Spišská Nová Ves, Spišské Tomášovce, Spišské Vlachy, Spišský Hrušov, Teplička, Vítkovce, Vojkovce, Žehra
  • GELNICA: Helcmanovce, Henclová, Hrišovce, Jaklovce, Kluknava, Kojšov, Margecany, Mníšek nad Hnilcom, Nálepkovo, Prakovce, Richnava, Smolnícka Huta, Smolník, Stará Voda, Švedlár, Úhorná, Veľký Folkmár, Závadka, Žakarovce

 

Zemplínske osvetové stredisko,  Michalovce

  • MICHALOVCE: Bajany, Bánovce nad Ondavou, Beša, Bracovce, Budince, Budkovce, Čečehov, Čičarovce, Čierne Pole, Drahňov, Dúbravka, Falkušovce, Hatalov, Hažín, Hnojné, Horovce, Iňačovce, Ižkovce, Jastrabie pri Michalovciach, Jovsa, Kačanov, Kaluža, Kapušianske Kľačany, Klokočov, Krásnovce, Krišovská Liesková, Kusín, Lastomír, Laškovce, Lesné, Ložín, Lúčky, Malčice, Malé Raškovce, Markovce, Maťovské Vojkovce, Michalovce, Moravany, Nacina Ves, Oborín, Oreské, Palín, Pavlovce nad Uhom, Petrikovce, Petrovce nad Laborcom, Poruba pod Vihorlatom, Pozdišovce, Ptrukša, Pusté Čemerné, Rakovec nad Ondavou, Ruská, Senné Slavkovce, Sliepkovce, Staré Strážske, Stretava, Stretavka, Suché, Šamudovce, Trhovište, Trnava pri Laborci, Tušice, Tušická Nová Ves, Veľké Kapušany, Veľké Raškovce, Veľké Slemence, Vinné, Vojany, Voľa, Vrbnica, Vysoká nad Uhom, Zalužice, Závadka, Zbudza, Zemplínska Široká, Zemplínske Kopčany, Žbince
  • SOBRANCE: Baškovce, Beňatina, Bežovce, Blatná Polianka, Blatné Remety, Blatné Revištia, Bunkovce, Fekišovce, Hlivištia, Horňa, Husák, Choňkovce, Inovce, Jasenov, Jenkovce, Kolibabovce, Koňuš, Koromľa, Krčava, Kristy, Lekárovce, Nižná Rybnica, Nižné Nemecké, Orechová, Ostrov, Petrovce, Pinkovce, Podhoroď, Porostov, Porúbka, Priekopa, Remetské Hámre, Ruská Bystrá, Ruskovce, Ruský Hrabovec, Sejkov, Sobrance, Svätuš, Tašuľa, Tibava, Úbrež, Veľké Revištia, Vojnatina, Vyšná Rybnica, Vyšné Nemecké, Vyšné Remety, Záhor