II. Európska noc výskumníkov v Medzeve

V r. 2016 sa nám podarilo prvý krát realizovať  Európska noc výskumníkov  v našej  hvezdárni v Medzeve, ktorá sa stretla s veľkým záujmom návštevníkov. Na podujatie je potrebné sa vopred prihlásiť s kapacitných dôvodov. Program na Európsku noc výskumníkov 2017 vo hvezdárni a planetáriu Medzev / Štóska 174, 044 25 Medzev/

Dňa 29.9.2017 od 10:00 h do 20:30 h

Vytvorené vedou

Od 10:00 h pre MŠ, ZŠ a SŠ:

priame pozorovanie oblohy / v prípade priaznivého počasia/
Astronomické tvorivé dielne
Prehliadky výstav: mini výstava meteoritov
Výstava o Vesmírnom počasí
Pokusy – otvorená hodina fyziky

O 11:00 h Vedecká cukráreň – prednáša Doc. Gális– téma: Vesmírne desatoro

Od 15:00 h program pre širokú verejnosť: výstavy, prehliadka objektu hvezdárne s výkladom, pozorovanie oblohy, výklad o Planetárnom parku.

Zmena programu vyhradená!

Tešíme sa na Vás!

Dni mesta Medzev

Pozvánka na Dni otvorených dverí

Dňa 8.7.2017 /sobota/ od 10:00 h do 20:00h vo hvezdárni Medzev

Program:  Výstava ručných prác členov Klubu dôchodcov z Medzeva

 • výstava obrazov Alexandry Dzurovčinovej
 • výstava obrazov z tvorby Dr. Františka Göbla
 • výstavu známok pod názvom Naše Slovensko zo zbierky Dr. Františka Göbla
 • nimi výstavu meteoritov
 • prehliadka budovy hvezdárne s výkladom
 • v prípade priaznivého počasia pozorovanie oblohy
 • návšteva planetária v čase: 13:00h, 14:30h, 16:00 h, 17:30h, 19:00 h.

O 11:00 h oslava 20. výročia založenia hvezdárne v Medzeve

Dňa 9.7.2017 /nedeľa/ od 14:00 h do 18:00 h vo hvezdárni Medzev

Program:  Možnosť navštíviť výstavy

 • detské astronomické tvorivé dielne
 • návšteva planetárneho parku
 • prehliadka budovy hvezdárne s výkladom
 • návšteva knižnice s výkladom

II. Festival Rudohoria a dni obce Vyšný Medzev

17.6. 2017 sa v obci Vyšný Medzev konal II. Festival Rudohoria a dni obce Vyšný Medzev. Na otvorenie prišli starostovia obcí Rudohorie a hostia do prednáškovej sály hvezdárne, kde mali možnosť zhliadnúť prezentáciu o činnosti hvezdárne Medzev, potom navštívili planetárium.

V popoludňajších hodinách sme vo Vyšnom Medzeve robili pre deti tvorivé astronomické dielne a pozorovanie dennej oblohy. Napriek nepriaznivému počasiu sa akcia vydarila.

Hviezdy svietia pre nás rovnako IV.

Už štvrtý raz sa nám podarilo uspieť s projektom Hviezdy svietia pre nás rovnako IV. , ktorý podporilo Ministerstvo kultúry SR. Hravé stretnutia detí s rôznymi druhmi postihnutia so zdravými deťmi, aby sa vzájomne spoznali, zbavili sa predsudkov, pomáhali si navzájom pri práci v tvorivých dielňach, absolvovali prednášky, kde sa môžu pýtať na veci, ktoré ich zaujímajú, našli si nových kamarátov a plodne strávili voľný čas u nás vo hvezdárni. Prihláste sa, radi Vás u nás privítame.

Staň sa ilustrátorom VI.

Dňa 10.5.2017 sa konala slávnostná vernisáž a vyhodnotenie literárno – výtvarnej súťaže Staň sa ilustrátorom VI, do ktorej sa zapojil rekordný počet detí.

Výstava prác je vo hvezdárni v Medzeve do konca šk. roku 2016/2017, môžu ju zhliadnuť všetci návštevníci hvezdárne.

Súťaž sa konala s podporou z verejných zdrojov Fondu pre podporu umenia, ďakujeme. Súčasťou projektu boli aj tvorivé dielne, kde sme záujemcom ponúkli pomoc pri príprave ich diel.

Vyhodnotenie

I. Workshop Rudohoria

Dňa 22.4.2017 sa v kultúrnom dome Jasov konal I. ročník workshopu Rudohoria, kde sme robili pozorovanie Slnka s prenosným ďalekohľadom a detské tvorivé astronomické dielne, na ktorých sa zúčastnilo 200 detí, získali sme nových záujemcov pre astronómiu, tešíme sa na ich návštevu. Hlavným organizátorom bolo Regionálne združenie miest a obcí Rudohoria a obec Jasov, KCÚBaR bol spoluorganizátor podujatia.

Deň letectva a kozmonautiky

Dňa 12.4.2017  sa v priestoroch hvezdárne konal DOD pri príležitosti Dňa letectva a kozmonautiky. Pripravili sme zaujímavý program pre všetkých, ktorí k nám zavítali, hoci v komornej zostave, ale predsa sme sa snažili zodpovedať na všetky otázky, deti pracovali v astronomických tvorivých dielňach, dospelí si pozreli budovu hvezdárne s odborným výkladom. Táto akcia je celosvetovo v ten istý deň, sme radi, že aj v tomto roku sme prispeli k popularizácii astronómie a informovanosti o výskume vesmíru prednáškou p. Čabalu o vesmírnych zaujímavostiach.

Čo vieš o hviezdach 26. ročník

Dňa 28.3.2017 a 20.4.2017 sa vo hvezdárni v Medzeve konalo regionálne kolo vedomostnej súťaže Čo vieš o hviezdach? Víťazka Veronika Ucekajová postúpila na krajské kolo, ktoré sa konalo v Košiciach v dňoch 25.4., 26.4., 27.4.. Víťazi krajského kola postúpili na celoslovenské kolo, ktoré organizuje SÚH Hurbanovo.

Zamestnanci hvezdárne Medzev boli členmi poroty na krajskom kole a p. Čabala vypracoval testy pre jednotlivé časti vekových kategórií krajského kola.