Európsky Slnečný ďalekohľad

Pozorovanie Slnka ako nikdy predtým

EST, Európsky slnečný ďalekohľad, je revolučný prístroj s priemerom primárneho zrkadla 4 m, ktorý je určený na výskum nášho aktívneho Slnka s veľmi vysokým rozlíšením. Jeho najmodernejšie prístrojové vybavenie pomôže vedcom porozumieť magnetickým procesom existujúcim v atmosfére Slnka. EST bude vybudovaný na Kanárskych ostrovoch (Španielsko) kvôli využitiu tamojších jedinečných pozorovacích podmienok. Prvé svetlo je plánované na rok 2026.

EST-veda. Pochopenie nášho aktívneho Slnka

Hlavným cieľom ďalekohľadu EST je výskum štruktúry, dynamiky a prejavov aktivity v spodných vrstvách slnečnej atmosféry, kde magnetické polia neustále interagujú s plazmou a ich energia je niekedy uvoľňovaná v mohutných explóziách. Takýto výskum si vyžaduje pozorovania fundamentálnych procesov na im vlastných priestorových škálach, ktoré sú na slnečnom povrchu menšie ako 30 kilometrov. Za týmto účelom bude EST vybavený 4-metrovým zrkadlom, pokročilou adaptívnou optikou a súborom inovatívnych prístrojov navrhnutých pre presné multispektrálne, spektropolarimetrické pozorovania. EST veľmi detailne nazrie do systému fungovania slnečnej atmosféry za účelom rozlúštiť pretrvávajúce otázky týkajúce sa: štruktúry a vývoja slnečných magnetických polí vrátane slnečných škvŕn, vynárania sa magnetických polí na slnečný povrch, dynamiky a ohrevu chromosféry, spúšťacieho mechanizmu erupcií a vzájomných magnetických väzieb medzi jednotlivými vrstvami slnečnej atmosféry.

EST. Technologická výzva

EST je nesmiernou technologickou výzvou v mnohých náročných technických oblastiach súvisiacich napríklad s termoreguláciou, adaptívnou optikou a prístrojovým vybavením. Potrebné novátorské riešenia budú preto pre EST vyvíjané partnerskými inštitúciami združenými v EAST a to v úzkej spolupráci s európskym priemyslom.
Vybudovanie ďalekohľadu EST ponúka jedinečnú príležitosť pre technologický rozvoj a priemyselné spolupráce, ktoré pozdvihnú európsky potenciál v oblasti dizajnu a výroby mechanických sústav, veľkoformátových optických elementov, vysokorýchlostných detektorov a presných vedeckých prístrojov ako aj v oblasti vývoja systémov potrebných pre správu dát.

Multikonjugovaná adaptívna optika (MCAO)

Maloškálové tepelné variácie spôsobujú turbulencie v atmosfére Zeme, ktoré následne vedú k degradácii kvality získaného obrazu astronomických objektov. Na minimalizovanie tohto problému je určený systém MCAO, s ktorým sa v konštrukcii ďalekohľadu EST počíta od samotného začiatku. Systém bude korigovať deformácie čela svetelnej vlnoplochy, ktoré vznikajú pri jej prechode medzi dvomi rôznymi vrstvami atmosféry. V partnerských inštitúciách už prebieha intenzívny program vývoja MCAO s cieľom zlepšiť činnosť kľúčových častí tohto systému, napr. deformovateľných zrkadiel a senzorov vlnoplochy.

Nové prístroje pre 2D slnečnú spektropolarimetriu

Vlastnosti slnečných magnetických polí je možné určiť prostredníctvom analýzy spektropolarimetrických pozorovaní. Súčasné štrbinové spektrografy poskytujú veľmi presné merania, no sú pomalé. V ich prípade totiž musí byť slnečný povrch postupne skenovaný, aby bolo možné vytvoriť výsledné 2D obrázky. EST prekoná tento problém pomocou inovatívnych veľkoformátových laditeľných etalónov a prostredníctvom systémov integrovaných snímkovacích jednotiek, ktoré budú využívať mnohoštrbinové obrazové skenery alebo mikrošošovkové matice. V partnerských inštitúciách ďalekohľadu EST práve prebieha vývoj prototypov týchto zariadení.

Stretnutie s americkou astronautkou Dorothy Metcalf-Lindenburger

Dňa 2.10.2017 sa p. Čabala a p. Ballaschová  /Hvezdáreň a planetárium  Medzev – pracovisko Kultúrneho centra Údolia Bodvy a Rudohoria/  v infocentre USA ambasády na Hlavnej ulici č. 10 v Košiciach osobne stretli s americkou astronautkou Dorothy Metcalf-Lindenburger, kde si vypočuli prednášku o jej pobyte vo vesmíre. Skromná učiteľka geografie rozpovedala svoj životný príbeh a cestu, ktorá ju doviedla až do Vesmíru. Ako mladá mamička sa musela rozhodnúť, koľko času na vesmírnej stanici strávi, nakoniec to bolo len 11 dní, lebo jej dcérka mala v tom čase len pár mesiacov. Obohatením stretnutia bola diskusia, kde sa p. astronautka snažila odpovedať na všetečné otázky, bola veľmi ústretová. V Košiciach sa p. Dorothy stretla so študentmi TUKE a študentmi stredných škôl.  Z jej pobytu na Slovensku vzniklo video, kde v 40 a 42 sekunde sme aj my z hvezdárne Medzev. Stretnutie bolo pre nás veľkým obohacujúcim zážitkom, veríme, že sa nám podarí nadviazať aj ďalšiu spoluprácu s USA ambasádou na Slovensku .

Hvezdáreň a planetárium Medzev ponúka pre žiakov ZŠ a študentov SŠ astronomické prednášky

Hvezdáreň a planetárium Medzev ponúka pre  žiakov ZŠ a študentov SŠ astronomické prednášky, prezentácie, astronomické tvorivé dielne, návštevu planetária, odborné astronomické výstavy, planetárny park s výkladom, v prípade priaznivého počasia aj priame pozorovanie oblohy s výkladom a iné podujatia priamo v priestoroch hvezdárne Medzev na Štóskej 174 v Medzeve.

Môžeme prísť  k Vám do školy.

Platba možná kultúrnymi poukazmi. /1 KP/žiak/, dozor u nás neplatí.

Na podujatie u nás je potrebné sa vopred nahlásiť!

 

 

Hvezdáreň  a planetárium Medzev – pracovisko Kultúrneho centra Údolia Bodvy a Rudohoria,
kontakt: 055/ 466 36 75, 0917 178 276
e-mail:  olga.ballaschova@kcubar.sk, tomas.cabala@kcubar.sk

 

II. Európska noc výskumníkov v Medzeve

V r. 2016 sa nám podarilo prvý krát realizovať  Európska noc výskumníkov  v našej  hvezdárni v Medzeve, ktorá sa stretla s veľkým záujmom návštevníkov. Na podujatie je potrebné sa vopred prihlásiť s kapacitných dôvodov. Program na Európsku noc výskumníkov 2017 vo hvezdárni a planetáriu Medzev / Štóska 174, 044 25 Medzev/

Dňa 29.9.2017 od 10:00 h do 20:30 h

Vytvorené vedou

Od 10:00 h pre MŠ, ZŠ a SŠ:

priame pozorovanie oblohy / v prípade priaznivého počasia/
Astronomické tvorivé dielne
Prehliadky výstav: mini výstava meteoritov
Výstava o Vesmírnom počasí
Pokusy – otvorená hodina fyziky

O 11:00 h Vedecká cukráreň – prednáša Doc. Gális– téma: Vesmírne desatoro

Od 15:00 h program pre širokú verejnosť: výstavy, prehliadka objektu hvezdárne s výkladom, pozorovanie oblohy, výklad o Planetárnom parku.

Zmena programu vyhradená!

Tešíme sa na Vás!


Na podujatí sa v priebehu dňa 29.9.2017 zúčastnilo:   315 návštevníkov
Počet žiakov: 255, školy:  4, 1x detský domov
Počet lektorov: 7, z toho 6 mužov, 1 žena a 5 študentov /dobrovoľníkov/ – pomocníkov pri stanovištiach

Počet stánkov: 3x stánky s  pokusmi – workshopy, z toho 2  hmlové komory – úkazy so suchým ľadom – malo to veľký úspech, 1x tvorivé astro dielne, 1x stanovište na priame pozorovanie oblohy s dvoma ďalekohľadmi, 3x výstavy: mini výstava meteoritov, anglicko-slovenská výstava o Vesmírnom počasí, výstava fotografií bleskov a úkazov na oblohe od p. V. Szémana. 1x prednáška : Vesmírne desatoro – Doc. Gális.

Snažili sme sa, aby sa všetci návštevníci vystriedali na všetkých stanovištiach.

Viac na:  https://www.facebook.com/pg/nocvyskumnikov/photos/?tab=album&album_id=1951328781545659

Pomoc nám poskytlo: SOVVA,  RCM Košice a UPJŠ Košice, poďakovanie patrí hlavne p. RNDr. Ivanovi Kimákovi z Regionálneho centra mládeže Košice a Doc. RNDr. Rudolfovi Gálisovi, PhD. z katedry didaktiky fyziky UPJŠ Košice. Druhý ročník sa nám vydaril a tešíme sa na tretí!

Dni mesta Medzev

Pozvánka na Dni otvorených dverí

Dňa 8.7.2017 /sobota/ od 10:00 h do 20:00h vo hvezdárni Medzev

Program:  Výstava ručných prác členov Klubu dôchodcov z Medzeva

 • výstava obrazov Alexandry Dzurovčinovej
 • výstava obrazov z tvorby Dr. Františka Göbla
 • výstavu známok pod názvom Naše Slovensko zo zbierky Dr. Františka Göbla
 • nimi výstavu meteoritov
 • prehliadka budovy hvezdárne s výkladom
 • v prípade priaznivého počasia pozorovanie oblohy
 • návšteva planetária v čase: 13:00h, 14:30h, 16:00 h, 17:30h, 19:00 h.

O 11:00 h oslava 20. výročia založenia hvezdárne v Medzeve

Dňa 9.7.2017 /nedeľa/ od 14:00 h do 18:00 h vo hvezdárni Medzev

Program:  Možnosť navštíviť výstavy

 • detské astronomické tvorivé dielne
 • návšteva planetárneho parku
 • prehliadka budovy hvezdárne s výkladom
 • návšteva knižnice s výkladom

II. Festival Rudohoria a dni obce Vyšný Medzev

17.6. 2017 sa v obci Vyšný Medzev konal II. Festival Rudohoria a dni obce Vyšný Medzev. Na otvorenie prišli starostovia obcí Rudohorie a hostia do prednáškovej sály hvezdárne, kde mali možnosť zhliadnúť prezentáciu o činnosti hvezdárne Medzev, potom navštívili planetárium.

V popoludňajších hodinách sme vo Vyšnom Medzeve robili pre deti tvorivé astronomické dielne a pozorovanie dennej oblohy. Napriek nepriaznivému počasiu sa akcia vydarila.

Hviezdy svietia pre nás rovnako IV.

Už štvrtý raz sa nám podarilo uspieť s projektom Hviezdy svietia pre nás rovnako IV. , ktorý podporilo Ministerstvo kultúry SR. Hravé stretnutia detí s rôznymi druhmi postihnutia so zdravými deťmi, aby sa vzájomne spoznali, zbavili sa predsudkov, pomáhali si navzájom pri práci v tvorivých dielňach, absolvovali prednášky, kde sa môžu pýtať na veci, ktoré ich zaujímajú, našli si nových kamarátov a plodne strávili voľný čas u nás vo hvezdárni. Prihláste sa, radi Vás u nás privítame.

Staň sa ilustrátorom VI.

Dňa 10.5.2017 sa konala slávnostná vernisáž a vyhodnotenie literárno – výtvarnej súťaže Staň sa ilustrátorom VI, do ktorej sa zapojil rekordný počet detí.

Výstava prác je vo hvezdárni v Medzeve do konca šk. roku 2016/2017, môžu ju zhliadnuť všetci návštevníci hvezdárne.

Súťaž sa konala s podporou z verejných zdrojov Fondu pre podporu umenia, ďakujeme. Súčasťou projektu boli aj tvorivé dielne, kde sme záujemcom ponúkli pomoc pri príprave ich diel.

Vyhodnotenie