Staň sa ilustrátorom VII.

Už sedem rokov sa nám darí realizovať súťaž: Staň sa ilustrátorom VII. – preto VII.

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, za čo veľmi pekne ďakujeme, lebo bez ich finančného prispenia by sme aktivity nemohli realizovať v takej kvalite a rozsahu. Ide o náš vlastný nápad, ako prispieť ku zvýšeniu záujmu detí a mládeže o čítanie. Počas Tvorivých dielní a spoločného čítania deti dostanú inšpiráciu, aby vytvorili vlastnú ilustráciu ku prečítanému, dôraz je na čítanie s porozumením. V marci – Mesiaci knihy  majú deti možnosť prečítať akúkoľvek knihu a k nej vytvoriť vlastnú ilustráciu. Porota vyberie najlepšie ilustrácie a dňa 3.5.2018 o 14:00 h bude slávnostná vernisáž všetkých ilustrácií a zároveň víťazi preberú ceny a diplomy, každá zúčastnená škola dostane za aktívny prístup ďakovný list.

 

 

Svetový deň letectva a kozmonautiky

12.4. 1961 letel prvý človek do vesmíru Jurij Gagarin. Pre ľudstvo významnú udalosť si pripomíname každoročne Dňom letectva a kozmonautiky na celom svete. Pre návštevníkov máme pripravený zaujímavý program, pre deti astronomické tvorivé dielne v rámci projektov podporených FPÚ. Tešíme sa na Vás.

Za pomoci Dr. I. Kimáka sa nám podarila zabezpečiť výstava fotografií I. Bellu a V. Remka s autentickými podpismi a prednáška Michala Vojsoviča zo SOSY na tému: keď 87 znamená prvý ku 40. výročiu letu V. Remka do vesmíru, ako prvého československého kozmonauta a zároveň prvého kozmonauta, ktorý bol z inej krajiny ako USA a ZSSR

Veda hrou

Dátum: 12. apríl 2018, 9:00 – 15:00
Miesto: Hvezdáreň Medzev

Veda hrou, je to súčasť spoločného projektu: Rok kultúrneho dedičstva v Údolí Bodvy a Rudohoria. Materiál na experimenty a otvorenú hodinu fyziky nám pomohol zabezpečiť Dr. Kimák a UPJŠ Košice, katedra didaktiky fyziky.

Vesmír očami detí XXXIII.

Pozývame Vás na vernisáž výstavy celoslovenskej postupovej výtvarnej súťaže: Vesmír očami detí XXXIII., ktorá bude spojená s odovzdávaním cien za najlepšie práce, ktoré postúpia na celoslovenské kolo. Po vernisáži sa budete môcť zapojiť do Tvorivých dielní na vesmírnu tému. Výstava bude prístupná verejnosti do 30.6.2018 počas otváracích hodín hvezdárne a počas DOD. Budete si môcť pozrieť našu hvezdáreň a dozvedieť sa viac o našej činnosti,  v prípade vhodného počasia budeme po vernisáži pozorovať Slnko. Tešíme sa na Vás!

Vyhodnotenie

Európsky Slnečný ďalekohľad

Pozorovanie Slnka ako nikdy predtým

EST, Európsky slnečný ďalekohľad, je revolučný prístroj s priemerom primárneho zrkadla 4 m, ktorý je určený na výskum nášho aktívneho Slnka s veľmi vysokým rozlíšením. Jeho najmodernejšie prístrojové vybavenie pomôže vedcom porozumieť magnetickým procesom existujúcim v atmosfére Slnka. EST bude vybudovaný na Kanárskych ostrovoch (Španielsko) kvôli využitiu tamojších jedinečných pozorovacích podmienok. Prvé svetlo je plánované na rok 2026.

EST-veda. Pochopenie nášho aktívneho Slnka

Hlavným cieľom ďalekohľadu EST je výskum štruktúry, dynamiky a prejavov aktivity v spodných vrstvách slnečnej atmosféry, kde magnetické polia neustále interagujú s plazmou a ich energia je niekedy uvoľňovaná v mohutných explóziách. Takýto výskum si vyžaduje pozorovania fundamentálnych procesov na im vlastných priestorových škálach, ktoré sú na slnečnom povrchu menšie ako 30 kilometrov. Za týmto účelom bude EST vybavený 4-metrovým zrkadlom, pokročilou adaptívnou optikou a súborom inovatívnych prístrojov navrhnutých pre presné multispektrálne, spektropolarimetrické pozorovania. EST veľmi detailne nazrie do systému fungovania slnečnej atmosféry za účelom rozlúštiť pretrvávajúce otázky týkajúce sa: štruktúry a vývoja slnečných magnetických polí vrátane slnečných škvŕn, vynárania sa magnetických polí na slnečný povrch, dynamiky a ohrevu chromosféry, spúšťacieho mechanizmu erupcií a vzájomných magnetických väzieb medzi jednotlivými vrstvami slnečnej atmosféry.

EST. Technologická výzva

EST je nesmiernou technologickou výzvou v mnohých náročných technických oblastiach súvisiacich napríklad s termoreguláciou, adaptívnou optikou a prístrojovým vybavením. Potrebné novátorské riešenia budú preto pre EST vyvíjané partnerskými inštitúciami združenými v EAST a to v úzkej spolupráci s európskym priemyslom.
Vybudovanie ďalekohľadu EST ponúka jedinečnú príležitosť pre technologický rozvoj a priemyselné spolupráce, ktoré pozdvihnú európsky potenciál v oblasti dizajnu a výroby mechanických sústav, veľkoformátových optických elementov, vysokorýchlostných detektorov a presných vedeckých prístrojov ako aj v oblasti vývoja systémov potrebných pre správu dát.

Multikonjugovaná adaptívna optika (MCAO)

Maloškálové tepelné variácie spôsobujú turbulencie v atmosfére Zeme, ktoré následne vedú k degradácii kvality získaného obrazu astronomických objektov. Na minimalizovanie tohto problému je určený systém MCAO, s ktorým sa v konštrukcii ďalekohľadu EST počíta od samotného začiatku. Systém bude korigovať deformácie čela svetelnej vlnoplochy, ktoré vznikajú pri jej prechode medzi dvomi rôznymi vrstvami atmosféry. V partnerských inštitúciách už prebieha intenzívny program vývoja MCAO s cieľom zlepšiť činnosť kľúčových častí tohto systému, napr. deformovateľných zrkadiel a senzorov vlnoplochy.

Nové prístroje pre 2D slnečnú spektropolarimetriu

Vlastnosti slnečných magnetických polí je možné určiť prostredníctvom analýzy spektropolarimetrických pozorovaní. Súčasné štrbinové spektrografy poskytujú veľmi presné merania, no sú pomalé. V ich prípade totiž musí byť slnečný povrch postupne skenovaný, aby bolo možné vytvoriť výsledné 2D obrázky. EST prekoná tento problém pomocou inovatívnych veľkoformátových laditeľných etalónov a prostredníctvom systémov integrovaných snímkovacích jednotiek, ktoré budú využívať mnohoštrbinové obrazové skenery alebo mikrošošovkové matice. V partnerských inštitúciách ďalekohľadu EST práve prebieha vývoj prototypov týchto zariadení.

Stretnutie s americkou astronautkou Dorothy Metcalf-Lindenburger

Dňa 2.10.2017 sa p. Čabala a p. Ballaschová  /Hvezdáreň a planetárium  Medzev – pracovisko Kultúrneho centra Údolia Bodvy a Rudohoria/  v infocentre USA ambasády na Hlavnej ulici č. 10 v Košiciach osobne stretli s americkou astronautkou Dorothy Metcalf-Lindenburger, kde si vypočuli prednášku o jej pobyte vo vesmíre. Skromná učiteľka geografie rozpovedala svoj životný príbeh a cestu, ktorá ju doviedla až do Vesmíru. Ako mladá mamička sa musela rozhodnúť, koľko času na vesmírnej stanici strávi, nakoniec to bolo len 11 dní, lebo jej dcérka mala v tom čase len pár mesiacov. Obohatením stretnutia bola diskusia, kde sa p. astronautka snažila odpovedať na všetečné otázky, bola veľmi ústretová. V Košiciach sa p. Dorothy stretla so študentmi TUKE a študentmi stredných škôl.  Z jej pobytu na Slovensku vzniklo video, kde v 40 a 42 sekunde sme aj my z hvezdárne Medzev. Stretnutie bolo pre nás veľkým obohacujúcim zážitkom, veríme, že sa nám podarí nadviazať aj ďalšiu spoluprácu s USA ambasádou na Slovensku .

Hvezdáreň a planetárium Medzev ponúka pre žiakov ZŠ a študentov SŠ astronomické prednášky

Hvezdáreň a planetárium Medzev ponúka pre  žiakov ZŠ a študentov SŠ astronomické prednášky, prezentácie, astronomické tvorivé dielne, návštevu planetária, odborné astronomické výstavy, planetárny park s výkladom, v prípade priaznivého počasia aj priame pozorovanie oblohy s výkladom a iné podujatia priamo v priestoroch hvezdárne Medzev na Štóskej 174 v Medzeve.

Môžeme prísť  k Vám do školy.

Platba možná kultúrnymi poukazmi. /1 KP/žiak/, dozor u nás neplatí.

Na podujatie u nás je potrebné sa vopred nahlásiť!

 

 

Hvezdáreň  a planetárium Medzev – pracovisko Kultúrneho centra Údolia Bodvy a Rudohoria,
kontakt: 055/ 466 36 75, 0917 178 276
e-mail:  olga.ballaschova@kcubar.sk, tomas.cabala@kcubar.sk