ZAHRAJ ŽE MI, ZAHRAJ

Krajská postupová súťaž a prehliadka hudobného folklóru detí

Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria (KCÚBaR) je organizátorom krajskej postupovej súťaže a prehliadky detského hudobného folklóru, ktorej vyhlasovateľom je Národné osvetové centrum v Bratislave. Súťažná prehliadka je podujatím ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov spevákov a inštrumentalistov zaoberajúcich sa interpretáciou hudobného folklóru, čerpajúcich folklórny materiál z územia Slovenskej republiky.
Poslaním súťaže je podporovať a rozvíjať u detí pozitívny vzťah k tradičnej ľudovej kultúre, umožniť im prezentáciu výsledkov svojej práce na verejnosti, poskytnúť priestor pre vzájomnú konzultáciu a diskusiu členov a vedúcich kolektívov s členmi odbornej poroty. Motivovať členov kolektívov k vyhľadávaniu, spracúvaniu a interpretácii hudobno- speváckeho materiálu arozvíjať štýlové hudobno-interpretačné znaky tradičnej ľudovej kultúry z územia Slovenskej republiky, objavovať nové hudobné i spevácke talenty, dať priestor k verejnej prezentácii, oboznámiť verejnosť s hudobným folklórom z územia Slovenskej republiky.

Súťažná prehliadka sa bude konať 21. apríla 2018 so začiatkom o 13.00 hod. v dome kultúry v obci Buzica. Súťaže sa zúčastnia jednotlivci a kolektívy, ktoré postúpili z regionálnych kôl súťaže. Na krajskej úrovni budú zastúpené štyri regióny Košického samosprávneho kraja (Spiš, Košice, Michalovce aTrebišov). Súťažná prehliadka bude pozostávať z 24 súťažných čísiel v 4 kategóriách. V rámci sprievodného programu si návštevníci asúťažiaci môžu vyskúšať svoje zručnosti pri výrobe drôtených šperkov, predmetov zo šúpolia, v zdobení medovníkov a pri práci na hrnčiarskom kruhu.

Víťazi súťaže postúpia na celoslovenské kolo súťažnej prehliadky, ktorá sa bude konať 16. – 17. júna 2018 v obci Habovka.

Staň sa požiarnikom VII

Dobrovoľní a profesionálni hasiči už 7. rok v spolupráci s KCÚBaR, pracovisko Hvezdáreň Medzev usporadúvajú regionálne kolo postupovej celoslovenskej súťaže v literárnom a výtvarnom prejave detí, ktorú vyhlasuje DPO SR. Víťazi celoslovenského kola idú do Bratislavy na vyhodnotenie. Po vernisáži, kde budú ocenení víťazi môžu všetci prítomní určiť zo všetkých prác jednu a tá dostane cenu diváka. Potom nasleduje prehliadka výstavy, objektu hvezdárne a program pripravia aj hasiči. Tešíme sa na Vás. Výstava prác bude vo hvezdárni jeden mesiac, kde ju uvidia všetci návštevníci hvezdárne.

Party v 21. storočí v Košiciach

Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria Vás pozýva na výstavu Party v 21. storočí v KASÁRNE/KULTURPARK.
Plátna s fotografiami žien, nosiacich party alebo vence v pestrých tradičných farbách slovenského folklóru, budú vystavené v budove Bravo. Svetovo unikátne obrazy kombinujú tri umelecké odbory – fotografiu, maľbu na tvár a maľbu na plátno. Súčasťou výstavy budú autorské dni v termínoch 5. – 8. a 26. – 29. 4. v čase od 11:00-18:00 hod. Na stretnutiach autori porozprávajú o vzniku projektu, o partách, o umení, o sprievodnej hudbe a o všetkom, čo ľudí zaujíma. Vždy bude zastúpený aspoň jeden etnológ a jeden z autorov projektu.
Vstupné 1 euro.

Party v 21. storočí

Srdečne Vás pozývame na výstavu, ktorá obsahuje limitovanú kolekciu obrazov takmer zaniknutých slovenských párt.

Parta – je ozdobná čelenka, symbol dospelého slobodného dievčaťa. Nosili ju najmä nevesty pri vydaji a bola súčasťou sviatočnej a obradovej úpravy vlasov. Keďže bola najdôležitejším a najkrajším prvkom svadobného kroja, vždy bola bohato zdobená a v každom regióne Slovenska odlišná tvarom, veľkosťou, použitými materiálmi, stužkami a doplnkami.

Parta, kedysi tradičná súčasť ľudového odevu mladých bezdetných dievčat v 19. a 20. storočí, sa stáva ústredným prvkom jedinečného umeleckého projektu, ktorého cieľom je znovuzrodiť slovenské skvosty pomaly upadajúce do zabudnutia. Projekt prechádza početným umeleckým spektrom, mapuje pestrosť a rozmanitosť takmer zaniknutých tradičných párt a vencov z regiónov Slovenska. Stáva sa prínosom pre zachovanie kultúrneho dedičstva a symbolicky odhaľuje ľudové tradície súčasnému divákovi.

Umelecké duo LSZ PHOTOGRAPHY v súlade s tradíciami a zvykmi predkov nafotilo len mladé, slobodné a bezdetné dievčatá. Odkaz dobovej fotografie sa prelína so súčasným stvárnením umeleckej fotografie vo výraze modeliek, ktoré sa vžili do pocitov vtedajších neviest. Na obrazoch tak nájdete pokoru a vážnosť chvíle doplnenú moderným videním fotografov. Fotografie dýchajú symbolikou a úctou k pôvodným tradíciám, zároveň prinášajú celé spektrum emócií a umeleckého spracovania, ktorý hľadí na históriu optikou moderného sveta, blízkou aj súčasnej mladej generácii.

Umelecky nafotené fotografie sú dotvorené ručne maľovanými ornamentmi na tvár a vytlačené na plátno, ktorému finálnu podobu vdýchla maliarka Sarah I. Avni. Akrilovými maľbami umelkyňa dotvorila fotografiám pozadie, ktoré vychádza z ľudových prvkov jednotlivých dedín a regiónov zaznamenaných párt. Výsledkom sú pútavé obrazy, ktoré reprezentujú hojnosť a rôznorodý ráz slovenského ľudového dedičstva. Dôraz na každý detail fotografie a ideové vrstvenie projektu dokazujú, že Party v 21. storočí predstavujú projekt silného umeleckého a historického odkazu.

Predchádzajúce výstavy:

BELGICKO /BRUSEL – Stále zastúpenie SR pri EÚ/ November – december 2016

SLOVENSKO /BRATISLAVA – Bratislavský hrad / Apríl 2017

SLOVENSKO /PIEŠŤANY – Dom umenia/ November 2017 – Január 2018

USA /NEWYORK – Couture FashionWeek/ September 2017

KANADA /OTTAWA – Slovak day at Ottawa welcomes the world/ Október 2017

RAKÚSKO /VIEDEŇ – Slovenský inštitút/ November – december 2017

JUŽNÁ KÓREA /PJONGČANG – Slovak house, ZOH2018/ Február 2018

ČESKO /PRAHA – Slovenský inštitút/ Marec 2018

Informácie:

Vernisáž výstavy: 4.4.2018, 17:30

Trvanie výstavy: 05.04.2018 do 29.04.2018

Otváracie hodiny: Utorok – Nedeľa – 11:00 -18:00

Dni s autormi: 5-8.4.2018 a 26-29.4.2018

Vstup na výstavu: 1 €

Čo vieš o hviezdach?

Výsledky súťaže

Tanečný dom – Konečne Tancovačka

V tomto roku prvý už dlho očakávaný tanečný dom sa uskutoční 18. apríla 2017 v už osvedčenom Irish Pube (Hlavná 92.) v Košiciach.Tanečnými domami chceme spojiť tradičnú ľudovú zábavu a výuku tanca pomocou jedinečnej metódy tanečných domov, ktorá je prijatá do zoznamu UNESCO. V stredu 18. apríla nám zahrá muzika pod vedením Rada Kertisa, a lektormi tanca budú Peter Vajda s partnerkou.

Tešíme sa na Vás!

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

II. Workshop Rudohoria

Tvorivé dielne pre deti i dospelých

Obec Jasov organizuje po druhý krát Workshop Rudohoria, kde sa budú prezentovať neprofesionálni umelci z Rudohoria, prezentácia jednotlivých obcí Rudohoria. Pracovisko Kultúrneho centra Údolia Bodvy a Rudohoria:  Hvezdáreň a planetárium Medzev pre návštevníkov pripravila pozorovanie Slnka a detské astronomické tvorivé dielne, ktoré mali v minulom roku veľký úspech, tešíme sa na Vás.

Čas:         14. apríl 2018/9:30 – 15:00
Miesto:   Kultúrny dom Jasov