NA KOŠICKEJ TURŇI 2018

Milé/milí vedúce/vedúci speváckych skupín a speváčky, speváci!

Vzhľadom na úpravu organizačného zabezpečenia postupovej súťaže hudobného folklóru dospelých, ktorej vyhlasovateľom je Národné osvetové centrum, tohtoročná prehliadka Na košickej Turňi nebude súťažného charakteru. Nesúťažná prehliadka bude organizovaná podobne, ako v predchádzajúcom roku. Plánujeme však rozšíriť metodickú prípravu s cieľom pomôcť účastníkom dosiahnuť úroveň interpretácie v súlade s pripravovanými propozíciami.

Postupová súťaž bude organizovaná v prvom polroku 2019, o čom Vás budeme v predstihu informovať.

Preštudujte si prosím propozície a prihlášky posielajte do 15. septembra 2018 na uvedenú adresu v dokumente.

Tešíme sa na Vašu účasť!

 

prihláška         propozície

Úplné zatmenie Mesiaca vo Hvezdárni a planetáriu Medzev

Úplné zatmenie Mesiaca, ktoré pripadá na 27. júla 2018 bude najdlhším zatmením v tomto storočí.  Mesiac u nás vychádza o 20:12 LSEČ. Čiastočná fáza zatmenia začne o 20:24 LSEČ, Mesiac bude tesne nad juhovýchodným obzorom. Začiatok úplného zatmenia nastane o 21:30 LSEČ a najväčšiu fázu zatmenia dosiahne o 22:22 LSEČ. Počas najväčšej fázy bude mať Mesiac hnedo – červenú farbu, čo zapríčiňuje lom svetelných lúčov v zemskej atmosfére. Koniec úplného zatmenia nastane o 23:13 LSEČ a o 00:19 LSEČ sa skončí aj čiastočné zatmenie Mesiaca. Tento úkaz na oblohe budú sprevádzať aj štyri planéty viditeľné voľným okom. Venuša bude pozorovateľná na začiatku zatmenia nad západným obzorom. Jupiter a Saturn budeme môcť pozorovať skoro počas celého priebehu zatmenia a Mars, ktorý bude len 6° južne od Mesiaca.

SPRIEVODNÝ PROGRAM VO HVIEZDÁRNI A PLANETÁRIU MEDZEV NA DNI MESTA MEDZEV 2018

Každoročne hvezdáreň a planetárium pripravuje počas Dní mesta Medzev / od 13.7. do 15.7.2018/ sprievodné podujatia, ktoré slúžia na prezentáciu tvorby neprofesionálnych umelcov z Medzeva a okolia. Zároveň poskytujeme možnosť návštevníkom získať informácie o činnosti hvezdárne a planetária, pre deti vždy máme astronomické tvorivé dielne. Dni otvorených dverí počas celého víkendu sú možnosťou ako si získať nových návštevníkov. Tešíme sa na Vás!

V dňoch 14. a 15.7.2018 sa v priestoroch hvezdárne a planetária Medzev konali sprievodné podujatia ku Dňom mesta Medzev, vystavovatelia – neprofesionálni umelci z Medzeva a okolia sa prezentovali svojou rozmanitou tvorbou, ktorá si každoročne získa srdcia návštevníkov. Všetci, ktorí do hvezdárne zavítali mali možnosť si výstavy prezrieť, spýtať sa autorov na ich tvorbu. Pracovníci hvezdárne zabezpečili pozorovanie oblohy, hlavne Slnka rôznymi druhmi ďalekohľadov, prehliadku hvezdárne s odborným výkladom, 14.7.2018 si návštevníci mohli vypočuť prednášky v planetáriu, pre veľký záujem ich bolo viac, ako sa pôvodne plánovalo. V nedeľu 15.7.2018 boli pre deti pripravené astronomické tvorivé dielne a pozorovanie oblohy, kde mohli záujemcovia vidieť okrem Slnka aj Mesiac a Venušu. Návštevníci boli zo všetkých kútov Slovenska, z Maďarska, z Čiech, Nemecka a Anglicka.

Namaľuj svoj svet – Vászonra fel!

Zážitkové maľovanie v Galérii !

Každého srdečne pozývame na prvé stretnutie v rámci cyklu zážitkovej maľby „Namaľuj svoj svet“ , ktoré sa uskutoční 15. júla 2018 v Galérii KCÚBaR so začiatkom o 15:00

Nič so sebou nenos – všetky potrebné pomôcky ti na mieste poskytneme !

Nie je prekážkou ak nedisponuješ maliarskymi skúsenosťami. Počas maľovania ťa bude usmerňovať talentovaná výtvarníčka Vierka Nagyová. S jej pomocou vykúzliš so svojho plátna umelecký obraz – až sa budeš  čudovať 😉

Výsledok tvojej práce ostane pre teba- a budeš si ho môcť vyvesiť na čestné miesto vo svojej obývačke!

Účasť nie je spoplatnená, avšak je podmienená registráciou na:  ….. , ktorú musíš vykonať najneskôr do 10. júla 218 ! Kapacity pre registráciu sú limitované. Nečakaj preto príliš dlho!

„Keď v sebe počuješ hlas, ktorý vraví, ´Ty nevieš maľovať´, potom rozhodne maľuj, a ten hlas zmĺkne.“ (Vincent Van Gogh)

Prvé stretnutie v rámci cyklu zážitkovej maľby „Namaľuj svoj svet“ sa uskutočnil 17. júla 2018 v Galérii KCÚBaR. Počas maľovania nás usmerňovala talentovaná výtvarníčka, Vierka Nagyová z Moldavy nad Bodvou. Namaľovali sme maľbu od Maren Devine, ktorá zobrazovala Fridu Kahlo.

Juniáles 2018 v Nižnom Klátove

Dňa 23.6.2018 sa v obci Nižný Klátov konal Juniáles, kde pracovníci hvezdárne a planetária Medzev na základe pozvanie p. starostky PhDr. Ing. Marcely Jokeľovej  zabezpečovali detské tvorivé dielne a pozorovanie Slnka, pre záujemcov prezentovali činnosť hvezdárne a možnosť jej návštevy. Tombolou podporili podujatie. Pre veľmi nepriaznivé počasie sme akciu museli predčasne ukončiť.

Dni OBCE MALÁ IDA A III. FESTIVAL RUDOHORIA

Hvezdáreň a planetárium sa  už po tretí raz zúčastňuje Festivalu Rudohoria. Zabezpečuje pre návštevníkov Festivalu pozorovanie oblohy, pre deti detské tvorivé astrodielne, robí prezentáciu svojej činnosti a takýmto spôsobom získava nových návštevníkov do hvezdárne. Na podujatí, kde sa prezentuje každá obec v Rudohorí, pôsobnosť KCÚBaR, je prezentácia činnosti KCÚBaR veľmi atraktívna.

Dňa 16.6.2018 sa v obci Malá Ida konal III. Festival Rudohoria a Dni obce Malá Ida / od 15.6. a 16.6.2018/. Hvezdáreň a planetárium Medzev zabezpečovala na podujatí prezentáciu práce hvezdárne, robila pre deti Detské astronomické tvorivé dielne a hlavne pozorovanie Slnka dvomi ďalekohľadmi a pomocou okuliarov s astrofóliou. Návštevníci mali možnosť vidieť „ kvietky“ na solárny pohon, čo zaujalo hlavne deti. Na podujatie sme za KC zabezpečili tombolu a prostredníctvom osobných rozhovorov sme prezentovali činnosť KCÚBaR a hvezdárne, veríme, že získame nových návštevníkov. Podujatie sa vydarilo, pri ďalekohľadoch sa vystriedalo viac ako 300 pozorovateľov Slnka vo veku od 3 do 80 rokov. Na podujatí sa prezentovalo 16 obcí Rudohoria, malo aj medzinárodnú účasť.

Tanečný dom – Letná tancovačka

Letná tancovačka, posledný tanečný dom pred letnými prázdninami bude 13. júna vo zvyčajnom čase o 20:00 v už osvedčenom Irish Pube (Hlavná 92.) v Košiciach.

Na zábave hrá živá kapela, Ľudová hudba Hornád, a tanečné kroky nám ukáže Peter Vajda s partnerkou.

Vstupné: 3 €

Tešíme sa na Vás!

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Výstava výtvarníka Milana Bandurčina – malé Príbehy

V rámci zahraničnej spolupráce dvoch organizácií s krajskou pôsobnosťou : Kultúrnym centrom Údolia Bodvy a Rudohoria a Wojewódzkim Domom Kultury v Rzeszowe (WDK) sa uskutoční recipročná výstava výtvarníka Milana Bandurčina z Košíc, ktorý svoje grafiky a maľby predstaví širokej verejnosti od 29. mája vo výstavných priestoroch WDK v Rzeszowe. Výstava potrvá do 14. júna. Košičania si výtvarnú tvorbu Rzeszowských autorov budú môcť vychutnať na jeseň v Atriu klube na Terase.

 

Milan Bandurčin

5. 10.  1960 narodil sa v Snine.

1976 – 1980 absolvoval odbor propagačnej grafiky na Strednej škole umeleckého priemyslu v Košiciach u akademických maliarov Jeníkových. Natrvalo sa usadzuje v Košiciach.

1980 – 1989 pracuje v rôznych zamestnaniach ako aranžér, grafik a typograf.

1989 – 1990 spoluzakladal reklamnú firmu Beren ateliér so zameraním na grafický dizajn, v ktorej pôsobí dodnes.

Vo voľnom čase sa venuje kresbe, grafike, maľbe a detskej ilustrácii. Svoju tvorbu prezentuje už dlhé roky na rôznych výstavách a súťažiach neprofesionálnej aj profesionálnej výtvarnej tvorby, kde získal viacero ocenení. Okrem toho za zúčastnil niekoľkých medzinárodných plenérov na Slovensku aj v Poľsku.

Tvorba Milana Bandručina sa vyznačuje osobitým rukopisom s vnútorným prežívaním sveta prostredníctvom surreálnej symboliky. Do svojích obrazov často ukladá rôzne písomné posolstvá. Je predovšetkým kresliar s vycibrenou technikou, ktorú rozvíja v kresbe tušom, ceruzkou a v grafických technikách ako je mezotinta a suchá ihla. V posledných rokoch prevláda v jeho tvorbe maľba na plátno. Napriek vplyvu počítačových techník, zostáva verný klasickým výtvarným disciplínam. 

Autorské výstavy: 

1984 – 1999 – Humenné, 1986 – Medzilaborce, 1991 – Snina, 

1999 – Michalovce, 2002 – Košice, 2004 – Ladomirov, Snina, Humenné, 

2005 – Przemyšl, Jaroslaw (Poľsko), 2010 – Svidník 

Kolektívne výstavy:

Lučenec, Banská Bystrica, Martin, Bratislava, Košice, Trenčín, Praha, Brno (Česká republika), Gliwice (Poľsko)

Tvorbu významného košického grafika Milana Bandurčina si môžu od 29. mája pozrieť návštevníci Wojewódzkeho Domu Kultury v Rzeszowe (WDK). Výstava pod názvom malé Príbehy sa koná v rámci zahraničnej spolupráce dvoch krajských kultúrnych inštitúcií WDK v Rzeszowe a Kultúrneho centra Údolia Bodvy a Rudohoria so sídlom v Moldave nad Bodvou. 

Výtvarníkov a priaznivcov umenia privítal na vernisáži výstavy na domácej pôde riaditeľ WDK Marek Jastrębski a  Michal Kupec za KCUBaR. Návštevníkom sa za organizátorov prihovorila a priblížila autorovu tvorbu aj Helga Tomondyová, odborná pracovníčka pre úsek výtvarnej tvorby.

Olejomaľby, náčrty  a grafické diela Milana Bandurčina zaujali svojou originalitou a nápaditosťou, ale aj použitými grafickými technikami, ktoré sú náročné na čas, zručnosť, trpezlivosť a zároveň si vyžadujú a výborné kresliace zručnosti, ktoré autorovi nechýbajú.

Priateľská atmosféra, kultúrny program, príjemné prostredie a originálne diela, to všetko sa podpísalo pod  krásny a nezabudnuteľný zážitok z otvorenia  výstavy, ktorú si návštevníci majú možnosť pozrieť v Rzeszowe do 14. júna 2018

Katalog

DEŇ OBCE VYŠNÝ MEDZEV

Dňa 9.6.2018 sa konal Deň obce Vyšný Medzev, naša hvezdáreň a planetárium Medzev zabezpečovala pozorovanie oblohy a detské tvorivé astrodielne. Pozorovanie ovplyvnilo nepriaznivo počasie, pozorovalo sa len krátko Slnko. Na Tvorivých dielňach sa zúčastnilo množstvo detí, kde si vyskúšali svoje výtvarné zručnosti a vedomosti o vesmíre. Pre dospelých sme ponúkali informácie o našej činnosti, zabezpečili sme Tombolu, veríme, že podobnými aktivitami zabezpečíme zvýšenie návštevnosti hvezdárne v nasledujúcom období.

Tanečný dom-Májová tancovačka

Aj v máji, mesiaci lásky bude Tanečný dom-Májová tancovačka. Tance z Ďurkova nám ukáže Marianna Svoreňová a Martin Topoľovský. Zahrá Ľudová hudba KMAF.

Tešíme sa na Vás v stredu 16.5.2018 o 20:00 v Irish Pube.

vstup: 3 €