V Košiciach sa stretli detské folklórne súbory z celej republiky

ENIKI BENIKI 2019

Počas mesiacov apríl a máj sa uskutočnilo osem krajských kôl súťažnej prehliadky detských folklórnych súborov na celom Slovensku. Z týchto kôl sa dostalo 11 detských folklórnych súborov na 27. ročník celoštátnej súťaže s názvom ENIKI BENIKI 2019, ktorá sa konala 8. a 9. júna 2019 v košickom Divadle GRAND. Podujatie sa konalo pod záštitou predsedu KSK.

V sobotu 8.júna po priestorových a zvukových skúškach o 13.30 hod. sa začal súťažný program, kde jednotlivé kolektívy predstavili svoje programové číslo. Okrem súťaže sme mali pripravené aj sprievodné podujatia – remeselnícke tvorivé dielne – predovšetkým pre účinkujúcich, ale pridala sa aj verejnosť. V nedeľu 9. júna boli účastníci pozvaní na spoločné stretnutie s mons. Zoltánom Pásztorom  v Dóme sv. Alžbety. Všetci boli odetí v tradičných krojoch regiónov z celého Slovenska. Po skončení stretnutia sa v čase medzi 10:30 – 11:00 hod. sa presúvali formou  sprievodu po Hlavnej ulici  smerom do Divadla grand, kde o 14:00 hod. nasledoval Galaprogram a vyhlásenie výsledkov súťaže.  Vstup na podujatie bol voľný.

 

VÝSLEDKY

Bronzové pásmo

DFS Makovička, Svidník

DFS Jelenček, Jelenec

DFS Hájenka, Bratislava

Striebrové pásmo

DFS Hanička, Košice

DFS Ďumbier, Liptovský Mikuláš

DFS Hajovček, Strečno

DFS Matičiarik, Banská Bystrica

Zlaté pásmo

DFS Tancovadlo, Piešťany

DFS Kopaničiarik, Myjava

DFS Kornička, Trenčín

DFS Oriešok, Smižany

Špeciálna cena

DFS Kopaničiarik – za štýlovú interpretáciu

DFS Tancovadlo – za presvečivý interpretačný prejav

LAUREÁT a zvláštna cena

(pozvanie na medzinárodný festival v Szekszárd)

DFS Kornička

DFS Oriešok

 

FOTKY

Návšteva Dómu Sv. Alžbety a sprievod Hlavnou ulicou
Foto: Jozef Dancák

To najlepšie z výtvarnej tvorby v Košickom kraji

KOŠICKÁ PALETA  2019 

Budova Bravo v Kulturparku v Košiciach ožila dňa 15. mája príchodom veľkého množstva záujemcov o výtvarné umenie, na otvorenie krajskej súťaže a výstavy Košická paleta 2019. Nechýbali medzi nimi ani vystavujúci autori zo všetkých kútov Košického kraja.  

Hudobná skupina One Dave spríjemnila svojim vystúpením úvodnú časť vernisáže. Za Košický samosprávny kraj sa prítomným prihovorila vedúca Oddelenia kultúry a cestovného ruchu PhDr. Jana Knežová, PhD., za Národné osvetové centrum v Bratislave, ktoré je vyhlasovateľom a garantom tejto postupovej súťaže, oslovila návštevníkov Mgr. Daniela Klimantová, odborná pracovníčka pre úsek výtvarníctva. Predsedníčka trojčlennej odbornej poroty, výtvarníčka Júlia Zelená stručne zhodnotila umeleckú stránku tohoročnej krajskej súťaže, ktorá si drží svoju úroveň. Vyzdvihla účasť nových autorov, ale aj mládeže, ktorá obohatila výstavu o nové výtvarné techniky a priniesla „mladého tvorivého ducha“.  S členmi odbornej poroty mali možnosť autori diskutovať o svojich dielach na rozborovom seminári, ktorý predchádzal ešte samotnému otvoreniu výstavy.

Súčasťou vernisáže bolo aj slávnostné odovzdávanie ocenení, diplomov a čestných uznaní 24 najúspešnejším autorom, ktorých diela zaujali porotu svojou originalitou, autenticitou, výtvarným stvárnením ale aj kreativitou. Ocenené  práce postupujú do výberu celoštátneho kola súťaže a výstavy Výtvarné spektrum, ktorá sa uskutoční v septembri na hrade v Trenčíne.

Priateľské stretnutia a rozhovory, ale aj estetický zážitok z viac ako sto vystavených diel, prispeli k vytvoreniu príjemnej atmosféry celého podujatia.

Záujemcovia si môžu krajskú výstavu pozrieť do 2. júna.

Blahoželáme všetkým oceneným autorom a držíme palce v celoštátnom kole súťaže.

PODUJATIE PODPORIL Z VEREJNÝCH ZDROJOV FOND NA PODPORU UMENIA.

Zoznam vybratých diel

Ocenenia

Katalóg

Helga Tomondyová
Organizátor podujatia
Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria


Medzi najväčšie a najprestížnejšie výstavy neprofesionálnej výtvarnej tvorby v Košickom kraji patrí súťažná výstava KOŠICKÁ PALETA. 

Každoročne sa do nej zapájajú autori zo všetkých okresov nášho kraja, pre ktorých sa výtvarné umenie stalo záľubou a zároveň relaxom. Záujemcov o prezentáciu svojej tvorby neustále pribúda, o čom svedčí aj počet 115 autorov, ktorí sa do tohoročnej súťaže prihlásili s celkovým počtom 288 prác. Odborná porota z radov aktívnych výtvarníkov a výtvarných pedagógov  odporučila vystaviť 111 diel od 73 autorov.  Pri výbere prác bola hlavným kritériom osobitosť výtvarného stvárnenia, myšlienka, originalita, ale aj kreativita autorov, ktorí boli zaradení do súťaže podľa vekových kategórií. Medzi najmladšími vystavujúcimi sú autori vo veku 15 rokov, k tým najstarším patrí 84 ročný výtvarník zo Spišskej Novej Vsi. Tematika prác je rôznorodá. Prevažuje krajinomaľba, zátišia, výjavy z bežného života, športu, no nechýbajú ani portréty a abstraktné kompozície. Z výtvarných techník je najviac používaná maľba akrylom, akvarelom, olejom, suchým pastelom, ale aj rôzne kombinované techniky. Mládež sa zamerala viac na klasické grafické techniky ako aj využitie počítačovej techniky vo svojej tvorbe.

Organizátorom výstavy je už niekoľko rokov Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja. Vernisáž výstavy, na ktorej budú odovzdané ocenenia najúspešnejším autorom,  sa uskutoční 15. mája o 16.30 hod. vo výstavných priestoroch budovy Bravo v Kulturparku v Košiciach. Záujemcovia si túto jedinečnú a pestrú tvorbu výtvarníkov z celého Košického kraja majú možnosť pozrieť denne okrem pondelka od 11.00 do 18.00 až do 2. júna.

Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

Mgr. Helga Tomondyová
Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria

Zoznam vybratých diel

Ocenenia

Katalóg

Konferencia – Living Traditional Elements

Pozývame Vás na konferenciu Living Traditional Elements, ktorú organizuje Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria a OZ Folklórny súbor Ilosvai. Hlavnou témou konferencie bude výskum, uchovanie a oživenie tradičnej ľudovej kultúry.

Vstup volný, ale účasť je podmienená prihlásením sa do 28. apríla 2019 na e-mailovú adresu kcubar@kcubar.sk.

Program: 

10:00 – Prezentovanie projektu Living Traditional Elements 
11:00 – Prof. PaedDr. Bernard Garaj, CSc.: Zbieranie, dokumentácia, analýza a edície ľudových piesní
11:30 – Lévai Péter: Pohyb-hra-tanec… Základy tanca a improvizácie 
12:00 – Pavol Kacvinský: Exkurz do problematiky ľudového odevu vo farnosti Valaliky
12:30 – Ratkó Lujza: Ľudový odev na javisku

13:00 –Obedňajšia prestávka

14:30 – Mgr. Katarína Babčáková, PhD.: Vzdelávanie v ľudovom tanci v Národnom osvetovom centre, regionálnych a krajských osvetových strediskách v ostatných 15-tich rokoch. 
15:00 – Júlia Jeleňová: Remeslo je IN
15:30 – Mgr. Libuša Jaďuďová: ÚĽUV a tradičný odev Slovenska
16:00 – Farkas József: Sieť
16:30 – Mgr. Helena Novotná: Remeselnícky inkubátor Gemer – prvý v Košickom kraji

Po konferencii Vás srdečne pozývame na Galaprogram o 19:00 do Mestského Kultúrneho Strediska.

Staň sa ilustrátorom

Už osem rokov robíme vlastný projekt: Staň sa ilustrátorom, ktorý finančne podporil „Fond na podporu umenia“, ide o prepojenie čítaného slova s vytvorením ilustrácie. Čítanie s porozumením a vytvorenie výtvarného diela vedie k lepšiemu pochopeniu textu. Pozvanie na tvorivé dielne je vhodné na získanie zručností pri vytvorení ilustrácie. Dňa 23.5.2019 sa uskutoční vo hvezdárni a planetáriu slávnostná vernisáž s odovzdávaním cien pre najlepšie ilustrácie.

Dňa 23.5.2019 o 14:00 sa vo Hvezdárni a planetáriu uskutoční slávnostná vernisáž s odovzdávaním cien víťazom už ôsmeho ročníka literárno-výtvarnej súťaže: Staň sa ilustrátorom VIII, ktorú „Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia“. Výstava všetkých prác potrvá v priestoroch hvezdárne do 30.6.2019 a bude prístupná návštevníkom hvezdárne bezplatne.

Európske solárne dni

Národný koordinátor: Slovenská organizácia pre obnoviteľné zdroje energie n.o. robí kampaň od 29.4.2019 do 17.5.2019 v rámci celého Slovenska. Naša hvezdáreň Medzev sa každoročne zapája do podujatia svojim aktivitami. V tomto roku  to bude dňa: 29.4.2019 od 15:00 do 16:00 h pozorovaním Slnka s odborným výkladom, dňa: 14.5.2019 od 10:00 h do 12:00 h Tmavé nebo pre všetkých v rámci 100. výročia založenia IAU, dňa: 16.5.2019 od 10:00 h do 14:00 h si pripomenieme Medzinárodný deň svetla – hovoriť budeme o správnom a nesprávnom svietení a vplyve svetla na ľudský organizmus. 

Na podujatia je potrebné sa vopred prihlásiť. Tešíme sa na Vás!

Zmena programu vyhradená

Workshop Rudohoria

Dňa 28.4.2019 sa v Jasove uskutočnil v poradí už tretí ročník Workshopu Rudohoria s pestrým programom a prezentáciou remeselníkov z Rudohoria. Všetky obce Rudohoria sa mali možnosť prezentovať. Na základe pozvania Hvezdáreň a planetárium zabezpečila Tvorivé astronomické detské dielne, ktorých sa aktívne  zúčastnilo 150 detí, od hvezdárne získali za aktivity drobné darčeky a na podujatie sme prispeli aj tombolou. Získali sme nových návštevníkov hvezdárne a získali sme nové objednávky na podujatia. Pozorovanie oblohy prekazil dážď.

RE#kreácie – výroba mydiel

Srdečne pozívame na tretie stretnutie v rámci cyklu podujatí s názvom RE#kreácie, ktoré sa uskutoční v Galérii KCÚBaR (Moldava nad Bodvou, Hlavná 52) 20. máj o 16:30.

Našim cieľom je, aby čím viac ľudí si vyskúšalo svoje schopnosti a zručnosti v oblastiach, s ktorými doteraz nemali skúsenosti. Na tretej tvorivej dielni sa môžete zoznámiť s výrobou mydiel!
20. mája nás bude usmerňovať v práci talentovaná remeselníčka, Katarína Mackovjaková.

Nič so sebou nemusíš nosiť – všetky potrebné pomôcky ti na mieste poskytneme !
Vstupné: zadarmo
Výsledok tvojej práce ostane tebe!

Účasť je podmienená registráciou na: rekreacie.kcubar.sk !
Účasť je limitovaná, preto nečakaj príliš dlho!

Namaľuj svoj svet – Vászonra fel! Druhé stretnutie

Včera sme namaľovali „Útesy a plachetnice v Pourville“ od Clauda Moneta. Našou lektorkou bola Lenka Nagyová.
Stretneme sa 13-ého mája https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/ta5/1.5/16/1f642.png tešíme sa na vás!!!