Staň sa ilustrátorom

Už osem rokov robíme vlastný projekt: Staň sa ilustrátorom, ktorý finančne podporil „Fond na podporu umenia“, ide o prepojenie čítaného slova s vytvorením ilustrácie. Čítanie s porozumením a vytvorenie výtvarného diela vedie k lepšiemu pochopeniu textu. Pozvanie na tvorivé dielne je vhodné na získanie zručností pri vytvorení ilustrácie. Dňa 23.5.2019 sa uskutoční vo hvezdárni a planetáriu slávnostná vernisáž s odovzdávaním cien pre najlepšie ilustrácie.

Európske solárne dni

Národný koordinátor: Slovenská organizácia pre obnoviteľné zdroje energie n.o. robí kampaň od 29.4.2019 do 17.5.2019 v rámci celého Slovenska. Naša hvezdáreň Medzev sa každoročne zapája do podujatia svojim aktivitami. V tomto roku  to bude dňa: 29.4.2019 od 15:00 do 16:00 h pozorovaním Slnka s odborným výkladom, dňa: 14.5.2019 od 10:00 h do 12:00 h Tmavé nebo pre všetkých v rámci 100. výročia založenia IAU, dňa: 16.5.2019 od 10:00 h do 14:00 h si pripomenieme Medzinárodný deň svetla – hovoriť budeme o správnom a nesprávnom svietení a vplyve svetla na ľudský organizmus. 

Na podujatia je potrebné sa vopred prihlásiť. Tešíme sa na Vás!

Zmena programu vyhradená

Workshop Rudohoria

Dňa 28.4.2019 sa v Jasove uskutoční už v poradí tretí Workshop Rudohoria, kde hvezdáreň a planetárium Medzev, ako spoluorganizátor podujatia zabezpečuje pozorovanie oblohy s odborným komentárom a detské astronomické tvorivé dielne, ktoré sa každoročne stretávajú s veľkým záujmom detí. Získavame tak nových návštevníkov do hvezdárne. Tešíme sa na Vás na zaujímavom podujatí, veríme, že Vás zaujmeme.

RE#kreácie – výroba mydiel

Srdečne pozívame na tretie stretnutie v rámci cyklu podujatí s názvom RE#kreácie, ktoré sa uskutoční v Galérii KCÚBaR (Moldava nad Bodvou, Hlavná 52) 20. máj o 16:30.

Našim cieľom je, aby čím viac ľudí si vyskúšalo svoje schopnosti a zručnosti v oblastiach, s ktorými doteraz nemali skúsenosti. Na tretej tvorivej dielni sa môžete zoznámiť s výrobou mydiel!
20. mája nás bude usmerňovať v práci talentovaná remeselníčka, Katarína Mackovjaková.

Nič so sebou nemusíš nosiť – všetky potrebné pomôcky ti na mieste poskytneme !
Vstupné: zadarmo
Výsledok tvojej práce ostane tebe!

Účasť je podmienená registráciou na: rekreacie.kcubar.sk !
Účasť je limitovaná, preto nečakaj príliš dlho!

Namaľuj svoj svet – Vászonra fel! Druhé stretnutie

Včera sme namaľovali „Útesy a plachetnice v Pourville“ od Clauda Moneta. Našou lektorkou bola Lenka Nagyová.
Stretneme sa 13-ého mája https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/ta5/1.5/16/1f642.png tešíme sa na vás!!!

Tanečný dom-Predveľkonočné spievanie a tancovanie

17. apríla pokračujeme nezvyčajným Predveľkonočným spievaním a tancovaním vo zvyčajnom čase o 20:00 v už osvedčenom Irish Pube (Hlavná 92.) v Košiciach. Keďže ešte je stále pôst, budeme viac spievať a trochu menej tancovať… Zahrá Ľudová hudba Ľuba Hudáka, piesne a tanečné kroky nás naučí Katarína Kišidayová a Marek Rudňanský.
Vstupné: 3 €
Tešíme sa na Vás!
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

RE#kreácie – veľkonočné vajíčka

Na druhej tvorivej dielni sme sa zoznámili s maľovaním veľkonočných vajíčok!

Usmerňovala nás v práci talentovaná remeselníčka, Jolána Magyarová. S jej pomocou sme vyrobili prekrásne veľkonočné vajíčka.

Nabudúce sa stretneme 20-ého mája o 16:30 a spoločne vyrobíme prírodné mydlá! Zaregistruj sa na www.rekreacie.kcubar.sk !!! (vstup je voľný)


Srdečne pozívame na druhé stretnutie v rámci cyklu podujatí s názvom RE#kreácie, ktoré sa uskutoční v Galérii KCÚBaR (Moldava nad Bodvou, Hlavná 52) 16. apríl o 16:30

Našim cieľom je, aby čím viac ľudí si vyskúšalo svoje schopnosti a zručnosti v oblastiach, s ktorými doteraz nemali skúsenosti.
Na druhej tvorivej dielni sa môžete zoznámiť s maľovaním veľkonočných vajíčok!
16. apríla nás bude usmerňovať v práci talentovaná remeselníčka, Jolána Magyarová. S jej pomocou vyrobíme prekrásne veľkonočné vajíčka.
Nič so sebou nemusíš nosiť – všetky potrebné pomôcky ti na mieste poskytneme !

Vstupné: zadarmo
Výsledok tvojej práce ostane tebe!
Účasť je podmienená registráciou na: www.rekreacie.kcubar.sk !
Účasť je limitovaná, preto nečakaj príliš dlho!

Metodika folklóru

Pozývame Vás na podujatie METODIKA FOLKLÓRU, vzdelávaciu aktivitu v oblasti tradičnej ľudovej kultúry.

Termín: 9. 3. 2019
Čas: 9:00 – 17:00 hod.

Téma 1: Rodinné obrady, vybrané obce východného Slovenska .
Lektor: Mgr. Dana Kľučárová, PhD., etnológia (generálna riaditeľka ÚĽUV)

Téma 2: Rozprava o príprave a tvorbe detskej súťažnej choreografie, bloku (tanec, hudba, spev, scéna). Praktické rady, príklady a odporúčania od porotcov, pedagógov. Metodické pokyny (výklad propozícií, elektronické prihlasovanie a pod.) ku súťažiam :
1. Celoštátna postupová súťaž a prehliadka detských folklórnych súborov (Eniki, beniki)
2. Celoštátna postupová súťaž a prehliadka hudobného folklóru detí a dospelých. (Vidiečanova Habovka)
Lektori: Mgr. Art. Andrea Pitoňáková (pedagogika, choreografia, členka poroty), Mgr. Milan Rendoš ( interpret, hudobný redaktor RTVS, člen poroty, člen poradného zboru pre hudobný folklór), Andrea Rendošová (interpretka, členka poroty), Mgr. Marianna Svoreňová (pedagogika, choreografia, metodička pre TĽK).

Rozprava je priestorom pre Vaše otázky, pripomienky, návrhy, miestom, kde sa taktiež môžete podeliť so svojimi skúsenosťami.

Miesto: Kasárne / Kulturpark, Kukučínova 2, Košice
budova ALFA, Seminárna miestnosť, I. posch.

Vstup voľný.

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Metodika folklóru

Pozývame Vás na ďalšie stretnutie v rámci vzdelávacích aktivít pre vedúcich a asistentov folklórnych kolektívov, interpretov, pedagógov ZŠ a ZUŠ, pre záujemcov z radov širokej verejnosti.

Téma: Rodinné obrady, Abov – svadba z obce Myslava, fragmenty priebehu svadby, symbolika, odev, svadobné z tance, ukážky z terénneho výskumu z obce Myslava zo súčasnosti.
Lektori a informátori: Mgr. Dana Kľučárová, PhD., etnologička, Marek Rudňanský, (terénny výskum Myslava / Klátov)

Hosť stretnutia: pani Marta Kölbelová, nositeľka tradičnej kultúry obce Myslava

Dátum: 8.2. 2019
Čas: 16:30 – 21:00 hod.
Miesto: Kasárne / Kulturpark, Kukučínova 2, Košice,
budova ALFA, Seminárna miestnosť, I. posch.

Vstup voľný.

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.