Staň sa ilustrátorom

Už osem rokov robíme vlastný projekt: Staň sa ilustrátorom, ktorý finančne podporil „Fond na podporu umenia“, ide o prepojenie čítaného slova s vytvorením ilustrácie. Čítanie s porozumením a vytvorenie výtvarného diela vedie k lepšiemu pochopeniu textu. Pozvanie na tvorivé dielne je vhodné na získanie zručností pri vytvorení ilustrácie. Dňa 23.5.2019 sa uskutoční vo hvezdárni a planetáriu slávnostná vernisáž s odovzdávaním cien pre najlepšie ilustrácie.

Dňa 23.5.2019 o 14:00 sa vo Hvezdárni a planetáriu uskutoční slávnostná vernisáž s odovzdávaním cien víťazom už ôsmeho ročníka literárno-výtvarnej súťaže: Staň sa ilustrátorom VIII, ktorú „Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia“. Výstava všetkých prác potrvá v priestoroch hvezdárne do 30.6.2019 a bude prístupná návštevníkom hvezdárne bezplatne.