Európske solárne dni

Národný koordinátor: Slovenská organizácia pre obnoviteľné zdroje energie n.o. robí kampaň od 29.4.2019 do 17.5.2019 v rámci celého Slovenska. Naša hvezdáreň Medzev sa každoročne zapája do podujatia svojim aktivitami. V tomto roku  to bude dňa: 29.4.2019 od 15:00 do 16:00 h pozorovaním Slnka s odborným výkladom, dňa: 14.5.2019 od 10:00 h do 12:00 h Tmavé nebo pre všetkých v rámci 100. výročia založenia IAU, dňa: 16.5.2019 od 10:00 h do 14:00 h si pripomenieme Medzinárodný deň svetla – hovoriť budeme o správnom a nesprávnom svietení a vplyve svetla na ľudský organizmus. 

Na podujatia je potrebné sa vopred prihlásiť. Tešíme sa na Vás!

Zmena programu vyhradená