V Košiciach a Janíku sa opäť stretnú Betlehemskí pastieri z troch krajín

V sobotu 1. decembra 2018, znela metropola Košického kraja hrami a piesňami Betlehemských pastierov. Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria (KCÚBaR) organizovalo 1. a 2. decembra 2018 v Košiciach a v obci Janík XVII. ročník Medzinárodného stretnutia Betlehemských pastierov. 

Uchovávanie tradičných kultúrnych hodnôt má pre dnešného človeka veľký význam. Preto sme sa na festivale snažili zoznamovať širokú verejnosť s rôznymi tradičnými remeslami, oživovať zvyky predkov prostredníctvom miestnych a zahraničných aktérov a remeselníkov. Kvianočným zvykom vo všetkých krajinách Karpatského oblúka neodmysliteľne patria hry Betlehemských pastierov. Každá obec, každý kraj a národ však majú v hraní betlehemskej scénky svoje originálne a jedinečné prvky. Preto bolo zaujímavé sledovať, v čom sa líšia a v čom sú si podobné. 

Podujatie bolo organizované spoločne s obcou Janík a divadlom Thália v Košiciach. V obci Janík svedomito budujú tradíciu betlehemských hier už 17. rok. Vzácnosť janíckeho betlehemu spočíva v odovzdávaní tejto tradície z pokolenia na pokolenie, tzn. nenabudol divadelnú podobu ako v mnohých obciach, kde ho nacvičujú ľudovoumelecké spolky. Betlehemskí pastieri s anjelom sa objavujú cez vianočné obdobie v obci a navštívia každý dom, aby zvestovali narodenie Ježiša. Podujatie ponúkne pohľad na tradičné vianočné zvykoslovie vo výtvarnom, folklórnom a remeselnom prejave najmä obecenstvu z mestského prostredia, ktoré sa už neidentifikuje s tradičnými kultúrnymi symbolmi komunity. Očakávame, že realizovaním projektu upútame pozornosť na zabudnuté tradície, zvyky, remeslá, na zabudnutý vek a starodávne kultúrne a duchovné hodnoty, z ktorých dnešný človek môže čerpať. Aktivity projektu podnietia vzťah mladšej generácie k pôvodným tradíciám, povzbudia ľudí k aktívnemu využívaniu voľného času a zároveň rozvíjajú miestne tradície a remeslá. 

Z nášho pohľadu je mimoriadne dôležité, aby tradícia betlehemských pastierov bola v regióne Údolia Bodvy a Rudohoria stále živá,“ hovorí riaditeľ Kultúrneho centra údolia Bodvy a Rudohoria MA Michal Kupec. V mnohých obciach sú jasličkári, ako ich mnohí nazývajú, aktívni a v čase Vianoc navštevujú domácnosti. Bez tejto tradície si to nevedia predstaviť napríklad obyvatelia Turnianskej Novej Vsi. Jedinečný je aj najstarší anjel z Hosťoviec –pán, ktorý má 90 rokov je v betlehemskej hre anjelom a okrem toho stále vlastnoručne vyrába kačacie pierka, ktoré sa pri vinšovaní používajú. 

V sobotu medzinárodné stretnutie odštartovalo o 16:00 adventným remeselným jarmokom v priestoroch Jumbo centra. Od 17:00 diváci mohli vidieť vystúpenia Betlehemských súborov z Gencsapáti (Maďarsko), z Detvianskej Huty (Slovensko), z Gyergyóalfalu (Rumunsko) a tiež Bukovinských Sikulov z Maďarska. Program obohatil aj citarový súbor Fabotó a FS Ilosvai. V galaprograme od 19:00 sa predstavili so spoločným koncertom Ferenczi György a Rackajam & Szalonna és Bandája z Maďarska. Všetci účinkujúci a obecenstvo sa spoločne zabávali na tanečnom dome od 21:00.

V nedeľu 2. decembra 2018 festival pokračoval v malebnej obci Janík, kde sa Betlehemskí pastieri stretli na už 17. ročníku podujatia. Festival odštartoval svätou omšou o 10:30 v rímskokatolíckom kostole Narodenia Panny Márie. V kostole po bohoslužbe predviedli svoje programy prvé súbory. V areály bývalej ZŠ o 14:00 privítal najmenších Mikuláš, v adventnej atmosfére pokračovalo aj famózne chodúľové divadlo Garagulya Gólyalábas Kompánia. Po tomto bolo slovo odovzdané miestnym azahraničným Betlehemským kolektívom. Počas celého festivalu si návštevníci mohli pochutnať na tradičných vianočných jedlách regiónu. Paralelne s týmto programom sa v Galérii Kultúrneho Centra Údolia Bodvy a Rudohoria v Moldave nad Bodvou od 15:00 konala vernisáž putovnej výstavy remeselníkov maďarskej menšiny na Slovensku. 

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu Umenia.
Podujatie je realizované s finančnou podporou Fondu na podporu národnostných menšín 2018.
Podujatie vzniklo vďaka podpore a spolupráci s Košickým samosprávnym krajom, Divadlom Thália a Obcou Janík 


V sobotu 1. decembra 2018, bude metropola Košického kraja znieť hrami a piesňami Betlehemských pastierov. Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria (KCÚBaR) organizuje 1. a 2. decembra 2018 v Košiciach a v obci Janík XVII. ročník Medzinárodného stretnutia Betlehemských pastierov. 

Uchovávanie tradičných kultúrnych hodnôt má pre dnešného človeka veľký význam. Preto sa snažíme zoznamovať širokú verejnosť s rôznymi tradičnými remeslami, oživovať zvyky predkov prostredníctvom miestnych a zahraničných aktérov a remeselníkov. K vianočným zvykom vo všetkých krajinách Karpatského oblúka neodmysliteľne patria hry Betlehemských pastierov. Každá obec, každý kraj a národ však majú v hraní betlehemskej scénky svoje originálne a jedinečné prvky. Preto bude zaujímavé sledovať, v čom sa líšia a v čom sú si podobné.

Podujatie je organizované spoločne s obcou Janík a divadlom Thália v Košiciach. V obci Janík svedomito budujú tradíciu betlehemských hier už 17. rok. Vzácnosť janíckeho betlehemu spočíva v odovzdávaní tejto tradície z pokolenia na pokolenie, tzn. nenabudol divadelnú podobu ako v mnohých obciach, kde ho nacvičujú ľudovoumelecké spolky. Betlehemskí pastieri s anjelom sa objavujú cez vianočné obdobie v obci a navštívia každý dom, aby zvestovali narodenie Ježiša. Podujatie ponúkne pohľad na tradičné vianočné zvykoslovie vo výtvarnom, folklórnom a remeselnom prejave najmä obecenstvu z mestského prostredia, ktoré sa už neidentifikuje s tradičnými kultúrnymi symbolmi komunity. Očakávame, že realizovaním projektu upútame pozornosť na zabudnuté tradície, zvyky, remeslá, na zabudnutý vek a starodávne kultúrne a duchovné hodnoty, z ktorých dnešný človek môže čerpať. Aktivity projektu podnietia vzťah mladšej generácie k pôvodným tradíciám, povzbudia ľudí k aktívnemu využívaniu voľného času a zároveň rozvíjajú miestne tradície a remeslá.

Z nášho pohľadu je mimoriadne dôležité, aby tradícia betlehemských pastierov bola v regióne Údolia Bodvy a Rudohoria stále živá,“ hovorí riaditeľ Kultúrneho centra údolia Bodvy a Rudohoria MA Michal Kupec. V mnohých obciach sú jasličkári, ako ich mnohí nazývajú, aktívni a v čase Vianoc navštevujú domácnosti. Bez tejto tradície si to nevedia predstaviť napríklad obyvatelia Turnianskej Novej Vsi. Jedinečný je aj najstarší anjel z Hosťoviec –pán, ktorý má 90 rokov je v betlehemskej hre anjelom a okrem toho stále vlastnoručne vyrába kačacie pierka, ktoré sa pri vinšovaní používajú. 

V sobotu medzinárodné stretnutie odštartuje o 16:00 adventným remeselným jarmokom v priestoroch Jumbo centra. Galaprogram o 18:00 odštartuje spoločný koncert Ferenczi György a Rackajam & Szalonna és Bandája z Maďarska. Predstavia sa Betlehemské súbory z Gencsapáti (Maďarsko), z Detvianskej Huty (Slovensko), z Gyergyóalfalu (Rumunsko), z Veľkej Idy (Slovensko) a tiež Bukovinskí Sikulovia z Maďarska. Všetci účinkujúci a obecenstvo sa spoločne zabaví na tanečnom dome od 21:00. 

V nedeľu 2. decembra 2018 festival pokračuje v malebnej obci Janík, kde sa Betlehemskí pastieri stretnú na už 17. ročníku podujatia. Festival odštartuje ekumenickou bohoslužbou o 10:30 v rímskokatolíckom kostole Narodenia Panny Márie. V kostole a na dvore kostola  po bohoslužbe predvedú svoje programy prvé súbory. Pokračuje sa pochodom cez obec až na dejisko samotného festivalu. V areály bývalej ZŠ o 14:00 privíta najmenších Mikuláš, v adventnej atmosfére bude pokračovať aj famózne chodúľové divadlo Garagulya Gólyalábas Kompánia. Po tomto je slovo odovzdané miestnym a zahraničným Betlehemským kolektívom. Počas celého festivalu si návštevníci budú môcť pochutnať na tradičných vianočných jedlách regiónu. Paralelne s týmto programom sa bude konať v Galérii Kultúrneho centra Údolia Bodvy a Rudohoria v Moldave nad Bodvou  od 15:00 vernisáž putovnej výstavy remeselníkov maďarskej menšiny na Slovensku. 

Každého záujemcu srdečne očakávame!

9. novembra 2018

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu Umenia.
Podujatie je realizované s finančnou podporou Fondu na podporu národnostných menšín 2018.
Podujatie vzniklo vďaka podpore a spolupráci s Košickým samosprávnym krajom, Divadlom Thália a Obcou Janík.