Folklórny park

Podujatie je miestom neformálneho stretnutia žiakov, triednych kolektívov a členov detských a mládežníckych folklórnych súborov a jednotlivcov z Košíc a okolia. Spoločnými  aktivitami sa návštevníci zoznamujú s ľudovým tancom, piesňou, s hudobnými nástrojmi, krojmi. Súčasťou podujatia  je výchovný koncert, škola tanca a spevu, remeselné tvorivé dielne pre školy aj pre verejnosť.

PROGRAM:

16.11.2018

9:00 – 12:00  Výchovný koncert pre MŠ, ZŠ a verejnosť, remeselné tvorivé dielne

15:00 – 18:00  Zábavné stretnutie folklórnych súborov, školy tanca, remeselné tvorivé dielne

Účinkujú: Detské folklórne kolektívy z Košíc a okolia, lektori tanca a spevu, lektori ľudovej remeselnej  výroby.

Podujatie sa koná v spolupráci s Detským folklórnym súborom Hanička

Podujatie z verejných zdrojov podporil  Fond na podporu umenia.

Miesto konania: Kasárne / Kulturpark, Kukučínova 2, Košice, budova Alfa