Gállavečer

GÁLLAVEČER Jána (Jonsy) Gálla

Výstava obrazov košického výtvarníka Jána (Jonsy) Gálla pod názvom GÁLLAVEČER, bola širokej verejnosti sprístupnená dňa 5.11. 2018 vo Výmenníku Štítová v Košiciach. Slávnostnej vernisáže sa zúčastnilo množstvo priaznivcov výtvarného umenia, obdivovateľov tvorby J. Gálla, ale aj jeho rodina, priatelia, známi, bývalí aj terajší žiaci. Hlavným organizátorom podujatia boli Košické kultúrne centrá K-13 v spolupráci s Kultúrnym centrom Údolia Bodvy a Rudohoria (KCUBaR) a Národným osvetovým centrom Bratislava. Návštevníkom sa pri otvorení výstavy prihovorila Helga Tomondyová (KCUBaR) a kurátor výstavy Andy Gore.

Okrem množstva ocenení, ktoré si autor odniesol z viacerých výtvarných  súťaží, medzi iným z krajskej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby Košická paleta, či celoštátnej súťaže Výtvarné spektrum, získal tento skvelý výtvarník v ankete Zlatý Amos 2018 titul najobľúbenejší slovenský učiteľ.

Ján Gáll patrí do skupiny mladšej generácie košických výtvarníkov. Jeho tvorba je  typicky expresionistická, charakteristické je odvážne používanie farieb, ale aj výstižné zachytenie objektu, scenérie v maliarskej skratke.  Tematicky sú jeho diela rôznorodé, rád maľuje zátišia, uličky, ale aj obrazy s figuratívnymi a sakrálnymi motívmi.

Výstavu, ktorá bezpochyby zanechá v každom návštevníkovi hlboký umelecký zážitok, si môžu záujemcovia pozrieť do 15. novembra 2018,  sprístupnená je každý utorok, stredu a štvrtok od 14.00 do 18.00 vo Výmenníku Štítová v Košiciach.

Katalóg