Noc výskumníkov – Veda hrou

Podujatie sme robili dva dni: dňa 27.9.2018 od 10:00 do 19:00 h a dňa 28.9.2018 od 09:00 do 21:00 h

Návštevnosť podľa štátov: SR / Levice, Rožňava, Košice, Čaňa, pacienti Štós kúpeľov, Medzev, Jasov, Gelnica, Moldava nad Bodvou, Raslavice a pod./, Nemecko, Rakúsko, Ukrajina, Česko

Návštevnosť podľa veku: od 2 do 81 rokov / videl ju aj p. Matias Schmögner z Kronachu, otec Ing. Mateja Schmögnera, ktorý bol v našej hvezdárni riaditeľom, keď pod našu hvezdáreň patrila hvezdáreň v Rožňave a bola samostatným právnym subjektom – pre nás veľmi vzácny hosť/, veľa individuálnych návštevníkov – jednotlivcov a  rodiny s deťmi

Návštevnosť školy: ZŠ  – Grundschule Medzev, ZUŠ Medzev, ZŠ na ČSA 15 v Moldave nad Bodvou, ZŠ Raslavice, SŠ Moldava nad Bodvou

Celový počet návštevníkov: počas Európskej noci výskumníkov 203 z toho 153 detí a mládeže /ZŠ a SŠ/, počas VEDY HROU návštevnosť: 135

Propagácia: Natáčala Mestská televízia z Moldavy nad Bodvou dňa 28.9.2018 v popoludňajších hodinách – majú odvysielať v spravodajskom magazíne.

Počet organizátorov: 6, z toho jedna žena  a päť mužov

Spoluorganizátori: dvaja muži /pomocníci pri zabezpečovaní materiálu a vecí potrebných na pokusy/

Pomôcky na pokusy nám zapožičala UPJŠ Košice – Prírodovedecká fakulta p. Doc. Kireš

Stanovištia: 1. prednášková miestnosť – výstavy, prednášky a časť  pokusov: hologram, vákuum, magnetizmus, plazmová guľa, sedenie na klincoch – rozloženie tlaku, Planetárny park, model Telúria

2. dvor hvezdárne: pozorovanie Slnka – ďalekohľad a okuliare s astrofóliou, modely  kvetov na solárny pohon

3. garáž: pokusy so suchým ľadom a tekutým dusíkom

4. miestnosť na prvom poschodí: hmlová komora

5. chodba na poschodí: Výstava o Slnečnom počasí – dvojjazyčná /anglicko-slovenská/

6. chodba na prízemí: mini výstava meteoritov, výstava astofotografií z hvezdárne v Medzeve

7. vstupná chodba: časť pokusov na alternatívne zdroje energie

Všetci návštevníci si prešli všetky stanovištia, striedali sa, priemerne sa u nás zdržali 3,5 hodiny. Záujemcovia si mohli niektoré pokusy vyskúšať, najaktívnejší žiaci dostali darčeky od SOVV-y: perá, pohľadnice a menší aj tričká, veľmi sa im to páčilo, doplnili sme darčekmi z našej hvezdárne: pohľadnice, záložky a perá, aby mali deti spomienku na toto vydarené podujatie. Školy dostali astronomické plagáty na nástenky.


Dňa 27.9.2018 od 10:00 h do 19:00 h vo Hvezdárni a planetáriu Medzev, Štóska 174, www.kcubar.sk
Od 10:00 h program pre ZŠ a SŠ: v prípade priaznivého počasia priame pozorovanie oblohy, prehliadka výstav: minivýstava meteoritov, Výstava fotografií o Zatmeniach z Krajskej hvezdárne v Žiline – Kysucká hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste, pokusy – Veda hrou s p. Dr. I. Kimákom, pokusy v hmlovej komore, o 10:30 h prednáška p. Mgr. Juraja Lörinčíka o Cerne
Od 15:00 h program pre širokú verejnosť – DOD: výstavy, pozorovanie oblohy, pokusy v hmlovej komore, prehliadky hvezdárne s odborným výkladom, Planetárny park, Tvorivé astrodielne

Dňa 28.9.2018 od 09:00 h do 21:00 h
Od 09:00 h program pre ZŠ a SŠ: v prípade priaznivého počasia priame pozorovanie oblohy, prehliadka výstav: minivýstava meteoritov, Výstava fotografií o Zatmeniach z Krajskej hvezdárne v Žiline – Kysucká hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste, pokusy – Veda hrou, pokusy v hmlovej komore, Planetárny park, Tvorivé astrodielne, o 9:30 h prednáška Michala Vojsoviča zo SOS-y „(ne)známi hrdinovia, alebo za všetkým je človek“:)
Od 15:00 h program pre širokú verejnosť – DOD: výstavy, pozorovanie oblohy, pokusy v hmlovej komore, prehliadky hvezdárne s odborným výkladom, Planetárny park, Tvorivé astrodielne

Zmena programu vyhradená! Vstupné dobrovoľné ku DOD

http://www.nocvyskumnikov.sk/program/mesto-sprievodne-podujatia/hvezdaren-medzev.html