PODOBY TVORIVOSTI

medzinárodný workshop pre výtvarníkov

 

Pod názvom Podoby tvorivosti zorganizovalo Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria medzinárodný workshop,  ktorého sa zúčastnilo 12 výtvarníčok z Košíc, Spišskej Novej Vsi, Krosna (PL) a Užhorodu (UA) sa konal na Zlatej Idke, v okrese Košice -okolie v termíne od 14.-16. septembra 2018.

Podujatie bolo zamerané na vzdelávanie účastníkov v rôznych výtvarných technikách : maľba na hodváb, tvorba plastík s využitím techniky paverpol a maľba akrylom. Okrem voľnej tvorby bol tematicky smerovaný aj na využitie ornamentiky z oblasti Abova. Tradičný abovský vzor z výšiviek  našiel svoje uplatnenie nielen v obrazoch, ale aj v plastikách či  maľovaní hodvábnych šatiek. 

Inšpiráciou pre tvorbu bola prednáška lektorky Mgr. Eriky Švedovej z Verejnej knižnice J. Bocatia v Košiciach, ktorá prostredníctvom prezentácie, ukážok odevov a výšiviek z Myslavy, ale aj zaujímavého výkladu priblížila účastníkom zvyky a tradície z regiónu Abov.

Piatkové popoludnie bolo venované tvorbe plastík technikou paverpol pod vedením lektorky Veroniky Kolárikovej. Sediace či stojace postavy zaujmú čiernou farebnosťou, ktorú autorky obohatili domaľovaním ornamentálnych vzorov a použitím čipiek. Sobota sa niesla v duchu „ženskej techniky“ a to maľby na hodváb. Známa košická výtvarníčka a módna návrhárka Júlia Zelená vysvetlila účastníčkam hlavné zásady tejto techniky. Hodvábne šatky žiariace nádhernými pastelovými farbami s rôznou tematikou vznikali postupne v priebehu celého dňa. Všetci neúnavne tvorili do neskorých nočných hodín. Program nedeľného dopoludnia patril maľbe akrylom.

Priateľská atmosféra, vzájomná výmena skúseností a tvorivé nadšenie bolo obohatením pre všetkých účastníkov podujatia.

Putovnú výstavu výtvarných diel z medzinárodného workshopu PODOBY TVORIVOSTI, si budú môcť záujemcovia pozrieť v Košiciach, v Átrium klube od 30. novembra 2018 do 4. januára 2019.


Neprofesionálni výtvarníci z Košického kraja, Poľska a Ukrajiny budú mať príležitosť rozšíriť si svoje zručnosti v oblasti výtvarných techník na medzinárodnom workshope pod názvom PODOBY TVORIVOSTI, ktorý bude zameraný na maľbu na hodváb, plastiku a maľbu akrylom s tematikou  ornamentiky v oblasti Abova. Vzdelávacie podujatie sa uskutoční v termíne od 14.-16. 9.2018 na Zlatej Idke. Z prác, ktoré vzniknú na workshope, sa koncom roka uskutoční putovná výstava.

Organizátor : Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria
Termín : 14. – 16. 9. 2018
Miesto : Zlatá Idka
Účastníci : výtvarníci z Košického samosprávneho kraja, Poľska, Ukrajiny
Lektori : Júlia Zelená, Veronika Koláriková, Mgr. Erika Švedová

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.