Putovný festival Údolia Bodvy a Rudohoria

Putovný festival Údolia Bodvy a Rudohoria má putovný charakter a miesto realizácie sa každý rok mení v rámci dvoch mikroregiónov. Tohto roku sa miestom konania stal Vyšný Medzev. Napriek tomu, že je to obec s malým počtom obyvateľov, pestrý program a pekné počasie prilákalo návštevníkov zo širokého okolia. Poďakovanie patrí všetkým starostom a primátorom Údolia Bodvy a Rudohoria, ktorí propagovali vo svojich obciach a mestách naše podujatie. V pestrom kultúrnom programe sa predstavili kolektívy nemeckej ako aj maďarskej národnostnej menšiny. Celé podujatie sa nieslo v znamení ľudových zvykov a tradícií našich predkov. Na tvorivých dielňach si návštevníci mohli vyskúšať tradičné remeslá ako hrnčiarstvo, medovnikárstvo, šúpoliarstvo a gravírovanie. Deti sa mohli pohrať s drevenými hračkami, alebo povoziť na drevenom kolotoči. Hvezdáreň a planetárium Medzev zabezpečila pozorovanie oblohy a tvorivé astrodielne pre deti. K sprievodným podujatiam patrila aj výstava drobných domácich zvierat. Prvoradým cieľom Putovného festivalu je prepájať kultúru národov a národností žijúcich v regióne, prezentovať formy tradičnej ľudovej kultúry v rôznych podobách a tým oboznámiť širokú verejnosť o dôležitosti zachovať túto kultúru pre ďalšie generácie.

O rok sa stretneme v Údolí Bodvy


Obec Vyšný Medzev a Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria – Kultúrne zariadenie KSK Vás srdečne pozývajú na Putovný festival Údolia Bodvy a Rudohoria, ktorý sa uskutoční 15. septembra  2018 vo Vyšnom Medzeve.

Program:

  9:00 Svätá omša  (kostol sv. Márie Magdalény)
16:30  Slávnostné otvorenie Putovného festivalu
            Folklórny galaprogram
           (účinkujú: DH Medzevčanka, Hummelchór, Hummeltanzgruppe, DFS Ilosvai, FS Ilosvai, TS Bardfa,TS Schadirattam, ĽH Szikes)
19:00 Koncert Pavla Hammela
20:00  Ohňová show

 Sprievodné podujatia: tvorivé dielne, detský kútik, drevený kolotoč, výstava drobných domácich zvierat.

Podujatie podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.
Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.