Eleonóra Kovalčíková

POZDNÝ ZBER je názov autorskej výstavy obrazov  Eleonóry Kovalčíkovej, ktorej organizátorom sú Košické kultúrne centrá K-13 v spolupráci s Kultúrnym centrom Údolia Bodvy a Rudohoria pri príležitosti autorkinho životného jubilea. Vernisáž  sa uskutoční dňa 14.5.2018 o 17.00 vo Výmenníku Štítová v Košiciach.

Výstava potrvá do 31.5.2018.

Katalóg