Staň sa ilustrátorom VII.

Už sedem rokov sa nám darí realizovať súťaž: Staň sa ilustrátorom VII. – preto VII.

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, za čo veľmi pekne ďakujeme, lebo bez ich finančného prispenia by sme aktivity nemohli realizovať v takej kvalite a rozsahu. Ide o náš vlastný nápad, ako prispieť ku zvýšeniu záujmu detí a mládeže o čítanie. Počas Tvorivých dielní a spoločného čítania deti dostanú inšpiráciu, aby vytvorili vlastnú ilustráciu ku prečítanému, dôraz je na čítanie s porozumením. V marci – Mesiaci knihy  majú deti možnosť prečítať akúkoľvek knihu a k nej vytvoriť vlastnú ilustráciu. Porota vyberie najlepšie ilustrácie a dňa 3.5.2018 o 14:00 h bude slávnostná vernisáž všetkých ilustrácií a zároveň víťazi preberú ceny a diplomy, každá zúčastnená škola dostane za aktívny prístup ďakovný list.

Výsledky súťaže