Metodika folklóru – Tanečná dielňa

Srdečne Vás pozývame na Tanečnú dielňu, ktorú organizuje KCÚBaR v  rámci cyklu Metodika folklóru. Zameraná bude na výučbu tancov celoštátnej súťaže Šaffova ostroha 2018:

povinné tance – kategória A: tanečníci a tanečnice interpretujúce tanec  podľa nositeľov tanečných tradícií.

TERMÍN:            24. marec 2018, sobota
MIESTO:            Kasárne / Kulturpark. Kukučínova 2, Košice – budova Bravo, III. poschodie
ČAS:                     9:00 – 16:00 hod.
LEKTORI:         Mgr. Peter Hrabovský, Mgr. Martina Hrabovská
(UKF Nitra – katedra etnológie a folkloristiky, odbor etnológia,  FS Ponitran)

Vyberáme:
odzemok z Breznianskych lazov  (sólisti muži)
slovenčina a ukľakovaný čardáš z Veľkého Zálužia (páry).

Lektori účastníkov  oboznámia aj s prácou s filmovým záznamom pre potreby  ďalšej individuálnej prípravy, práce.

Priebeh:
9:00 – 13:30 hod.             Veľké Zálužie
13:30 – 14:00 hod.           prestávka
14:00 – 16:00 hod.           odzemok (Breznianske lazy)

Prosíme, prineste si tanečnú obuv, chlapi aj valašky.

Účastnícky poplatok:  10€

Tanečná dielňa je určená pre všetkých záujemcov o ľudový tanec, teda aj pre tých, ktorí sa nepripravujú priamo na súťaž.