Miroslav Kotora – Nultá košická

autorská výstava Miroslava KOTORU

Miroslav Kotora  predstaví 12.marca  vo Výmenníku na Štítovej v Košiciach výber  zo svojej doterajšej maliarskej tvorby pod názvom  Nultá košická.  Výstava prináša širší chronologický pohľad na  jeho doterajšiu tvorbu. K-13 a Výmenník Štítová v spolupráci s KCUBaR tak poskytujú priestor a podporujú  prezentáciu tvorby ocenených autorov na krajskej súťaži neprofesionálnej výtvarnej tvorby Košická paleta.

Katalóg

Výtvarník Miroslav Kotora oslávil svoje životné jubileum svojou prvou samostatnou autorskou výstavou v Košiciach pod názvom NULTÁ KOŠICKÁ.

Vo Výmenníku na Śtítovej sa stretlo v deň vernisáže výstavy 12. marca 2018 množstvo priaznivcov a obdivovateľov výtvarného umenia, autorových priateľov, známych aj kolegov. Výstava sa zaraďuje do cyklu výstav „Z tvorby ocenených na Košickej palete“, ktorého cieľom je prezentovať tých najlepších autorov krajskej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby za posledné roky.

Nultá košická prináša pohľad na autorovu tvorbu, ktorej sa aktívne začal venovať až v roku 2011. Podnety pre svoje obrazy čerpá z blízkeho okolia a všetkého pekného a zaujímavého okolo seba. Medzi viac ako 50 dielami nájdu návštevníci aj olejomaľbu „Prekvapené“, ktorou zabodoval na minuloročnej krajskej súťažnej výstave Košická paleta a ktorú porota odporučila vystaviť aj na celoštátnej súťaži Výtvarné spektrum v Trenčíne.

Autorovu výstavu k životnému jubileu otvorila Kultúrna  mediátorka Výmenníka na Štítovej Beáta Andrejková, kurátor výstavy Vladimír Franka a za Kultúrne centrum Údola Bodvy a Rudohoria sa prítomným prihovorila Helga Tomondyová. O kultúrny program a nádherný folklórny umelecký zážitok sa počas vernisáže postarala ženská spevácka skupina Pantlička z Košickej Belej.

Miroslavovi Kotorovi prajeme k životnému jubileu veľa zdravia,  tvorivých síl ako aj  veľa ďalších úspešných výstav. Jeho diela si môžu záujemcovia  prezrieť do 29.marca.

Mgr. Helga Tomondyová