Krojový ples

KCÚBaR od roku 2010 každoročne organizuje jedinečný krojový ples. Hlavným cieľom tohto podujatia je oživenie fašiangových zvykov a prezentácia palety ľudových krojov. Narastajúci záujem o účasť na plese dokazuje, že nosenie kroja počas rôznych slávností a podujatí je aj v súčastnosti viac než prijateľné.
O krojovú rôznorodosť z celej Karpatskej kotliny sa starajú domáci a zahraniční hostia plesu. K dobrej nálade prispieva bohatá večera zo zabíjačkových špecialít, dobré víno a kvalitná tradičná ľudová hudba.