V Košiciach sa opäť stretnú betlehemskí pastieri z troch krajín

V sobotu 2. decembra 2017 v sobotu, bude metropola Košického kraja znieť hrami a piesňami betlehemských pastierov. Kultúrne centrum údolia Bodvy a Rudohoria (KCÚBaR) organizuje 2. a 3. decembra 2017 v Košiciach a v obci Janík XVI. ročník Medzinárodného stretnutia betlehemských pastierov. Vianočnú atmosféru s tradičnými zvykmi predstavia kolektívy zo Slovenska, Rumunska a Maďarska.

Uchovávanie tradičných kultúrnych hodnôt má pre dnešného človeka veľký význam. Preto sa snažíme zoznamovať širokú verejnosť s rôznymi tradičnými remeslami, oživovať zvyky predkov prostredníctvom miestnych a zahraničných aktérov a remeselníkov. K vianočným zvykom vo všetkých krajinách Karpatského oblúka neodmysliteľne patria hry betlehemských pastierov. Každá obec, každý kraj a národ však majú v hraní betlehemskej scénky svoje originálne a jedinečné prvky. Preto bude zaujímavé sledovať, v čom sa líšia a v čom sú si podobné.

Podujatie je organizované spoločne s obcou Janík a divadlom Thália v Košiciach. V obci Janík svedomito budujú tradíciu betlehemských hier už 16. rok. Vzácnosť janíckeho betlehemu spočíva v odovzdávaní tejto tradície z pokolenia na pokolenie, tzn. nenabudol divadelnú podobu ako v mnohých obciach, kde ho nacvičujú ľudovoumelecké spolky. Betlehemskí pastieri s anjelom sa objavujú cez vianočné obdobie v obci a navštívia každý dom, aby zvestovali narodenie Ježiša. Podujatie ponúkne pohľad na tradičné vianočné zvykoslovie vo výtvarnom, folklórnom a remeselnom prejave najmä obecenstvu z mestského prostredia, ktoré sa už neidentifikuje s tradičnými kultúrnymi symbolmi komunity. Očakávame, že realizovaním projektu upútame pozornosť na zabudnuté tradície, zvyky, remeslá, na zabudnutý vek a starodávne kultúrne a duchovné hodnoty, z ktorých dnešný človek môže čerpať. Aktivity projektu podnietia vzťah mladšej generácie k pôvodným tradíciám, povzbudia ľudí k aktívnemu využívaniu voľného času a zároveň rozvíjajú miestne tradície a remeslá.

Z nášho pohľadu je mimoriadne dôležité, aby tradícia betlehemských pastierov bola v regióne Údolia Bodvy a Rudohoria stále živá,“ hovorí riaditeľ Kultúrneho centra údolia Bodvy a Rudohoria MA Michal Kupec. V mnohých obciach sú jasličkári, ako ich mnohí nazývajú, aktívni a v čase Vianoc navštevujú domácnosti. Bez tejto tradície si to nevedia predstaviť napríklad obyvatelia Turnianskej Novej Vsi. Jedinečný je aj najstarší anjel z Hosťoviec –pán, ktorý má 90 rokov je v betlehemskej hre anjelom a okrem toho stále vlastnoručne vyrába kačacie pierka, ktoré sa pri vinšovaní používajú.

V sobotu medzinárodné stretnutie odštartuje  galaprogramom v divadle Thália o 19:00. Okrem betlehemských pastierov z Gencsapáti, Györgyfalva, JaníkaDetvianskej Huty sa predstaví dobre známy komorný folklórny súbor Szőttes. citarová skupina Fabotó, hudobná skupina Palatka a sólisti tanečneho divadla Fitos Dezső társulat.

Betlehemskí pastieri sa v nedeľu 3. decembra 2017 stretnú na už 16. ročníku podujatia v obci Janík. Podujatie začína o 10:30 v rímskokatolíckom kostole Narodenia Panny Márie ekumenickou bohoslužbou, pokračuje pochodom cez obec až na dejisko samotného predstavenia sa betlehemských súborov. Tu o 14. hodine, predstavia svoj sviatočný program kolektívy zo slovenských obcí: Janík, Hosťovce, Turnianska Nová Ves, Detvianska Huta. Z Maďarska zavítajú súbory z Gencsapáti, Fűzér, Hatvan a Ópály a zo Sedmohradska nositelia tradícií z obce Györgyfalva.

Každého záujemcu srdečne očakávame!