II. Európska noc výskumníkov v Medzeve

V r. 2016 sa nám podarilo prvý krát realizovať  Európska noc výskumníkov  v našej  hvezdárni v Medzeve, ktorá sa stretla s veľkým záujmom návštevníkov. Na podujatie je potrebné sa vopred prihlásiť s kapacitných dôvodov. Program na Európsku noc výskumníkov 2017 vo hvezdárni a planetáriu Medzev / Štóska 174, 044 25 Medzev/

Dňa 29.9.2017 od 10:00 h do 20:30 h

Vytvorené vedou

Od 10:00 h pre MŠ, ZŠ a SŠ:

priame pozorovanie oblohy / v prípade priaznivého počasia/
Astronomické tvorivé dielne
Prehliadky výstav: mini výstava meteoritov
Výstava o Vesmírnom počasí
Pokusy – otvorená hodina fyziky

O 11:00 h Vedecká cukráreň – prednáša Doc. Gális– téma: Vesmírne desatoro

Od 15:00 h program pre širokú verejnosť: výstavy, prehliadka objektu hvezdárne s výkladom, pozorovanie oblohy, výklad o Planetárnom parku.

Zmena programu vyhradená!

Tešíme sa na Vás!